1. DE WEG VAN DE KEIZER. DE TEMPEL VAN DE HEMEL

Alleen de meester achter de negen- gelaagde hemel

kent werkelijk het mysterie

van alles wat wonderbaarlijk is.

Uit een Hymne op Yin Xi de Poortwachter

MIDWINTER

Ieder jaar tijdens de winterzonnewende bracht de keizer een ritueel offer aan Tao. Hij deed dit in de Tempel van de Hemel te Beijing. Dit is in feite niet één Tempel, maar een complex dat uit meerdere Tempels bestaat.

De taak van de keizer bestond uit het verbinden van  ‘Hemel en Aarde’. Hierdoor maakte hij namens zijn volk de weg tot Tao vrij; want zij werden geacht hier nog niet toe in staat te zijn.

Sindsdien zijn er vele eeuwen voorbijgegaan. De moderne mens acht zich zélf verantwoordelijk voor zijn leven. Hij probeert om zélf de weg tot Tao te gaan, zonder tussenkomst van een keizer of koning.

Maar het midwinterritueel van de keizer is juist voor ons van grote waarde, want de weg tot Tao gaat over het één maken van alle tweevoudigheid in onszelf.

De komende vier weken wordt iedere week een blog geplaatst waarin we proberen te onderzoeken wat de betekenis is van het midwinter ritueel in onze tijd.


VIER HOEKPUNTEN

Of dit ritueel tijdens het leven van Yin Xi (596-536 v.o.j.) al bestond  is niet bekend. Omdat hij naast een taoïstisch wijze ook astronoom was, was hij op de hoogte van het bestaan van vier bijzondere momenten in het jaar. Dan vinden veranderingen plaats tussen de energieën van Yin en Yang; het zijn de twee zonnewenden en de twee equinoxen.

De eerste zonnewende valt op 22 december. De energie van Yin (donker) is dan op haar hoogtepunt en die van Yang (licht) het minst sterk. In de maanden daarna neemt het lichte Yang toe en het donkere Yin af. 

Rond 24 juni is het precies omgekeerd: veel Yang (licht) en weinig Yin (donker). Tijdens de equinoxen in maart en september zijn de energieën van Yin en Yang precies gelijk. Het zijn vier bijzondere punten met ieder hun eigen spirituele betekenis. In Beijing staan vier taoïstische Tempels die aan ieder van deze vier punten zijn gewijd. De Tempel van de Hemel is daar één van.


DE DRIEVOUDIGE DRIE-EENHEID

De bouw van deze Tempel is gebaseerd op de getallen drie en negen, overeenkomstig de taoïstische kosmologie.

Daarin wordt gesteld dat de aard van alle dingen berust op drievoudige ontwikkelingen die vanuit Tao uitvloeien.

Als eerste is er de drie-eenheid: Tao – Teh – het Ene. Hoewel dit met enkele woorden gezegd is, gaat het om een mysterie dat door niet één mens bevat kan worden. Het grote wonder is dat deze drievoudigheid de werkelijke ‘natuur’ is van al het bestaande.

De basis van de tweede drie-eenheid wordt gevormd door de oer-Qi; deze gaat van het Ene uit. De oer-Qi drukt zich uit in het oer-Yin en -Yang.

De basis van de derde drie-eenheid is het onbeweeglijk midden, de Yong, als vonk van Tao. Daarmee verbinden zich het oer-Yin en -Yang.

Deze drie maal drievoudige ontwikkeling worden genoemd: ‘De voorafgaande hemel’.

In de Tempel van de Hemel wordt dit uitgedrukt doordat alle gebouwen, trappen, terrassen, koepels en hekken op de getallen drie en negen zijn gebaseerd. De Tempel van de Hemel is één immens grote lofzang op het mysterie van Tao.


HET GETAL NEGEN.

Drie maal drievoudigheid vormt samen het getal negen. Dit getal werd al in de tijd van Lao Zi en Yin Xi gezien als heilig.

Het verwijst naar de negen stadia waarin de transformatie voltrokken werd van het onzichtbare naar het zichtbare; van het Niet-zijn naar het Zijn. Daarom wordt negen gezien als het getal van de volmaaktheid van de kosmos.

Het boek van Yin Xi bevat negen hoofdstukken.

Maar negen maal negen wordt beschouwd als het getal van opperste volmaaktheid.

Van Lao Zi wordt gezegd dat hij na 81 maanden geboren werd; en zijn Daodejing bestaat uit 81 verzen. Negen is het enige getal waarvan de rekenkundige bewerkingen altijd weer tot negen kunnen worden herleid.

DE KEIZER

De overeenkomst tussen Yin Xi en de keizers van China is dat zij ingewijden waren in het mysterie van Tao. De keizer werd ‘Zoon des Hemels’ genoemd. Met ‘Hemel’ wordt bedoeld de negenvoudige ontwikkeling die vooraf ging aan het tot leven brengen van onze kosmos. Deze wordt samengevat met de term: ‘de voorafgaande Hemel’.

De kosmos wordt in het taoïsme genoemd: ‘de Hemel-Aarde’. Dit kan verwarring wekken. Steeds wanneer ‘Hemel’ samen met ‘Aarde’ wordt genoemd, wordt daarmee dus niet onze planeet aarde bedoeld, en met ‘Hemel’ wordt niet verwezen naar een bestaan na de dood. Maar met ‘Aarde’ wordt in dit verband de werking van Yin in onze kosmos bedoeld, en met ‘Hemel’ die van Yang.

Het was de taak van de keizer om namens zijn volk Aarde en Hemel, dus Yang en Yin,  te verbinden. Dit deed hij op basis van Tao in het Midden. 


DE TEMPEL VAN DE HEMEL

Hiermee wordt niet één Tempel bedoeld, maar een complex van meer dan negentig Tempels en gebouwen.

De eerste ervan werd gebouwd tussen 1406 en 1420. Tussen 1530 en 1740 werden steeds meer tempels en gebouwen bijgebouwd.

De Tempels staan in het teken van de verbinding tussen Hemel en Aarde.

In het taoïsme symboliseert het vierkant Aarde en de cirkel Hemel.

Dit komt tot uitdrukking in de vorm van het terrein: vierkant beneden en boven rond.

Ook de windrichtingen verwijzen naar Hemel en Aarde: noord staat voor Aarde en zuid voor Hemel.

Twee grote Tempels domineren het complex. In het noorden een met de naam ‘Gebedshal’. Deze valt onder ‘Aarde’, maar ligt in het ronde (hemel) gedeelte van het terrein.

In het zuiden ligt een Tempel die ‘Het ronde Altaar’ wordt genoemd. Deze ligt in het rechthoekige deel van het terrein (aarde).

Beide zijn rond (Hemel) en staan op een rechthoekig platform (Aarde). De twee Tempels zijn toegankelijk via trappen van negen treden, symbool voor de negenvoudige voorafgaande Hemel
TOT BESLUIT

Door de symboliek in de Tempel van de Hemel is onze kosmos (Hemel-Aarde) verbonden met de ‘negenvoudige voorafgaande Hemel’.

Eeuwenlang is er een enorme inspanning geleverd om dit grote Tempelcomplex, met zijn bijzondere betekenis te bouwen, en met grote zorg is het tot op de dag van vandaag behouden gebleven. 

Hierdoor kon de keizer juist in deze Tempel het ritueel op midwinter voltrekken.

Maar van waaruit was hij hiertoe gerechtigd?

En wat betekent dit voor ons die de weg tot Tao willen gaan?

Hierop wordt in de volgende blog dieper ingegaan.  One Reply to “1. DE WEG VAN DE KEIZER. DE TEMPEL VAN DE HEMEL”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *