2. DE WEG VAN DE KEIZER. DE POORT IN HET MIDDEN

De wijze die Tao heeft bereikt is zich bewust van:

Het Hart in het hart.

Dingen zijn dingen.

Tao is Tao.

Maar deze drie zijn hetzelfde.

Yin Xi de Poortwachter


BEHULPZAME KRACHT

In een oude taoïstische tekst wordt gezegd dat alles dat uit Tao tot leven wordt gewekt, niet voor zichzelf leeft. Terwijl het zich ontwikkelt blijft het verbonden met datgene waar het uit voortgekomen is, en is het vervolgens behulpzaam bij het tot leven brengen van een nieuwe ontwikkeling.

het Ene wendt zich tot Tao om het behulpzaam te zijn. Aldus wordt Twee tot leven gewekt.
Twee wendt zich tot het Ene om het behulpzaam te zijn. Aldus wordt Drie tot leven gewekt.
Drie wendt zich tot Twee om het behulpzaam te zijn. Aldus worden de tienduizend dingen tot leven gewekt.

.

DE ZOON DES HEMELS

Dit drukt zich ook uit in het werk van de Zoon des Hemels voor de mensen.

Oorspronkelijk was de keizer een ingewijde, afkomstig uit de voorafgaande Hemel. Hij vormde een schakel tussen de hierboven beschreven ontwikkelingen en onze wereld. Hij kwam op aarde om de mens – een van de tienduizend dingen –  te leren hoe hij zich open kon stellen voor Tao.

Zijn leer was ‘zonder woorden’ en bestond uit de zuivere kracht die van de negenvoudige voorafgaande Hemel uitstraalt (zie vorige blog).

Hoewel álle Chinese keizers zich tooiden met de titel ‘Zoon des Hemels’, waren velen wereldlijke bestuurders die zich met wereldse macht omkleedden. Maar de wérkelijke ‘Zoon des Hemels’was het gegeven om de kracht van de negenvoudige voorafgaande Hemel (zie vorige blog) te verbinden met de vijfvoudige energie van onze planeet, en dit alles weer met de mens.


VIER TEMPELS

Deze energie komt voort uit de beweging van Yin en Yang gedurende het jaar rondom Yong; het onbeweeglijk Midden. Wanneer we het symbool van Yin en Yang in vier gelijke stukken verdelen is te zien hoe de verhouding tussen beide in de loop van het jaar verandert. Zo ontstaan vier speciale momenten; met vier specifieke energieën. Deze zijn verbonden met het geestelijke Water en Vuur, en de geestelijke Zon en Maan. In Beijing staan vier Tempels die aan ieder van de vier zijn gewijd. Laten we ze een voor een bekijken.

De Tempel van de Hemel

Op 22 december is het donkere Yin tot haar uiterste grens gekomen; er is nog maar weinig Yang. Yin is ontvankelijk en in deze tijd van het jaar staat de aarde het meest open voor het ‘donkere’ en verborgen Tao.  De Zoon des Hemels voltrok daarom juist op die dag een belangrijk ritueel: hij verbond de eerste van de vier energieën met de mens: het Hemelse Vuur. Dit vond plaats  in de speciaal hiervoor gebouwde Tempel van de Hemel (zie vorige blog).

22 december
21 maart

De Tempel van de Maan

In de maanden daarna neemt het donkere Yin af en het lichte Yang neemt toe. Tot op 21 maart dag en nacht overal op aarde gelijk zijn; de maart-equinox. De oude wijzen bouwden in het westen van Beijing de Tempel van de Maan. Daarin voltrok de Zoon des Hemels op deze dag een ritueel waarin hij de tweede energie – die van de geestelijke Zon –  met de mens verbond.

De Tempel van de Aarde

In de maanden daarna neemt het lichte Yang toe en het donkere Yin af. Dit is de periode van het jaar waarop de mensen het meest op de wereld zijn gericht. De oude wijzen bouwden in het noorden van Beijing de Tempel van de Aarde. Hierin voltrok de Zoon des Hemels op 24 juni een ritueel waarin hij de derde energie met de mensen verbond: het Water des Levens.

24 juni
23 september

De Tempel van de Zon

Gedurende de komende maanden neemt het lichte Yang af en neemt het donkere Yin toe. Op 23 september zijn dag en nacht opnieuw overal op aarde gelijk; de september-equinox. De oude wijzen bouwden in het oosten van Beijing de Tempel van de Zon. Daar voltrok op 23 september de Zoon des Hemels een ritueel waarin hij de vierde energie met de mensen verbond: de geestelijke energie van de Maan. Daarna neemt het lichte Yang weer af, tot op 22 december het donkere Yin tot haar uiterste grens is gekomen.

.

De vijfde Tempel: De TEMPEL VAN HET MIDDEN

Het werk van de Zoon des Hemels komt voort uit zijn verbinding met de voorafgaande hemel. Zijn verblijf hier op aarde was daarmee in overeenstemming. De vier Tempels vormen met elkaar een vierkant, en precies in het midden daarvan staat een Poort; daar verbleef de Zoon de Hemels. Het is ‘de Poort naar de Hemelse Vrede’.

Deze Poort ligt aan de rand van het grote Tiananmenplein (het plein is naar de Poort genoemd tian = hemel; an = vrede; men = poort).

De Poort van de Hemel is een van de speciale plekken op aarde waar de energie van Tao het meest zuiver instroomt, de vijfde kracht. De Poort werd door ingewijden gezien als een (voor het gewone oog) verborgen trap die de voorafgaande Hemel met de aarde verbindt.

Bij zijn geboorte was de Zoon des Hemels deze trap afgedaald; na zijn dood zou hij die weer bestijgen. Gedurende zijn leven verbleef hij in deze Tempel-Poort, levende vanuit de kracht die altijd is en blijven zal. Het was vanuit deze kracht dat hij vier maal per jaar zijn offer bracht in een van de vier Tempels. Dan opende zich de Poort zodat de mensen die eraan toe waren de Hemel-trap konden bestijgen.

De ‘Zoon des Hemels’ was een Poortwachter.

DE WEG VAN HET MIDDEN IS DE OMGEKEERDE WEG

De Zonen des Hemels van weleer zijn niet meer onder ons, maar de Poort en de trap worden nog steeds met liefde bewaakt en staan open voor wie geadeld is ze te betreden.

Maar wie onze tijd de weg tot Tao wil gaan, zal goed moeten beseffen dat wij geen ‘zonen des hemels’ zijn.

De keizer daalde de verborgen trap af om zijn volk te helpen, maar wij zijn nog bezig te leren deze te bestijgen. Hoewel we geen keizer nodig hebben die dit voor ons doet, hebben we toch leiding nodig. Het is een Weg van minder worden, en daar komen wij – onbewust-  tegen in verzet. Daarom wordt de Weg zowel in het huidige China als bij ons in het westen gewezen en geleid door spirituele gemeenschappen, of Geestesscholen.

Wanneer wij de weg tot Tao willen gaan, zullen we de cirkelgang moeten doorbreken door ons letterlijk om te wenden naar het Midden. Dit houdt in dat we Tao centraal in ons leven plaatsen, in plaats van onszelf, en gaan leren te leven in verbinding met al het bestaande.

De Zoon des Hemels ging wat genoemd wordt: ‘De Weg van het Midden’. Daarin bevinden zich Yin en Yang in gelijke mate aan weerszijden van de Weg, volkomen met elkaar in harmonie.
DE BELOFTE VOOR DE MENS

Drie wekt de tienduizend dingen tot leven, waar wij deel van uitmaken. We zijn nog in ontwikkeling, maar eens zullen we Drie behulpzaam zijn bij het tot leven wekken van een nieuwe ontwikkeling  – al blijft de betekenis ervan vooralsnog verborgen in het grote mysterie-.

Vier maal per jaar hield de Zoon des Hemels een specifiek ritueel . Hij bracht dan steeds de vijfde kracht, die van het Midden naar ieder van de vier Tempels.

Als eerste begon hij met het ritueel op midwinter in de Tempel van de Hemel.

Op de inhoud daarvan en wat dit ons te zeggen heeft, wordt in de volgende blog ingegaan.

  4 Replies to “2. DE WEG VAN DE KEIZER. DE POORT IN HET MIDDEN”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *