5. DE WEG VAN DE KEIZER. DE VERBINDING

Denk niet dat je door de daden van de heilige Mens

Tao kunt zien;

Tao is onzichtbaar

Denk niet dat je door de woorden van de heilige Mens

Tao kunt horen;

Tao is stil

Denk niet dat je door de bekwaamheid van de heilige Mens

Tao leert kennen;

Tao doet-niet

Yin Xi de PoortwachterDE ECHOMUUR

Met het onnoembare en onzichtbare in het midden, schrijdt de Zoon des Hemels met zijn gevolg vanuit de Gebedshal over de Rode Trap Brug. Deze loopt schuin omhoog naar de heuvel waar de Ronde Altaar Tempel ligt.

Aan het eind van de brug doemt aan weerszijden een hoge, halfronde muur op, dit is de echomuur. Deze is zodanig gebouwd dat gefluister aan de ene kant gehoord wordt aan de andere kant.

In ons lichaam wordt de echomuur gesymboliseerd door het bovenste gedeelte van de romp, waar de longen liggen. De longen zijn transformatiestations van Qi. Wij ademen Qi in, en deze vermengt zich met wie wij diep van binnen zijn. Dat ademen wij naar buiten uit. De innerlijke ‘echomuur’ weerkaatst of wij – op dit punt gekomen – voldoende gezuiverd zijn om verder te kunnen gaan. Het vraagt moed om hier onbevooroordeeld naar te luisteren.

HET KEIZERLIJK GEWELF VAN DE HEMEL

De innerlijke staat van de  Zoon des Hemels is dusdanig dat hij verder kan gaan. Als vertegenwoordiger van de voorafgaande Hemel mocht hij door de middelste van de drie poorten gaan. Zijn gevolg ging door de andere twee poorten.

De drie poorten komen uit op een rond plein met in het midden een achthoekig gebouw. Het is in dezelfde stijl gebouwd als de Gebedshal, alleen heeft het maar één dak. Het is een kleine Tempel die Keizerlijk gewelf van de Hemel wordt genoemd. Daarin brengt de Zoon des Hemels een dankoffer aan de voorouders.

VOOROUDER

Het begrip ‘voorouder’ heeft van oorsprong een diepe betekenis, maar deze is veruiterlijkt geraakt. De voorafgaande hemel, het bestaan van vóór onze kosmos, is gevuld met oorspronkelijke levensenergie, oer-Qi. Deze heeft vele aspecten die in het taoïsme ‘goden’ worden genoemd. Dit zijn de ‘Voorouders’. Als ‘vaders’ en ‘moeders’ helpen zij de mens op aarde om zich bewust te worden van zijn verbinding met de voorafgaande Hemel. Aan hen brengt de Zoon des Hemels zijn diepe dank. Daartoe laat hij in het keizerlijk gewelf ieder jaar een tablet achter waar enkele karakters op zijn geschreven, alsmede het jaartal. Het ritueel van de offers op de vier hoekpunten van het jaar is ongeveer vijfduizend jaar oud. Vele honderden tabletten uit voorbijgaande eeuwen liggen hier opgeslagen. Om die reden wordt dit gebouw ook wel ‘het Hemels pakhuis’ genoemd.

KLEINE KOSMOS

Het keizerlijk gewelf wordt geflankeerd door twee rechthoekige gebouwen. Het gebouw in het oosten is gewijd aan Yang en de Zon, en dat in het westen is gewijd aan Yin en de Maan. Yin en Yang zijn de twee grote helpers van het Ene Qi.

De Maan helpt Yin op aarde. De Zon helpt Yang in het zonnestelsel

.Het taoïstisch denken is sterk verbindend van aard. De voorafgaande Hemel is door middel van velerlei helpers, (voorouders) verbonden met de kosmos, en de kosmos is weer door helpers uit de voorafgaande Hemel verbonden met de microkosmoi. Wie de weg in Tao gaat, helpt op zijn of haar beurt weer de velen die de weg zoeken, of ernaar verlangen. Niet één gaat de weg voor zichzelf, allen zijn met elkaar verbonden.

DE POORT

Nadat de Zoon des Hemels zijn offer aan de voorouders heeft gebracht, kleden zijn dienaren hem in een koningsblauw gewaad.

Nu breekt het hoogtepunt van het ritueel aan.

Geheel alleen gaat hij daarna door een Poort waarvan de deuren versierd zijn met negen rijen van negen vergulde knoppen, als teken dat zich hierachter het Heilige der Heiligen bevindt.

Het is alleen de Zoon des Hemels toegestaan om door deze Poort te gaan. Zijn bedienden blijven achter.

Wanneer de Poort zich achter de Zoon des Hemels heeft gesloten, luiden zij een grote, bronzen klok.

De klank ervan klinkt tot in de wijde omgeving. Iedereen die het hoort weet dat nu het meest heilige moment van het jaar is aangebroken. De Zoon des Hemels bidt dat het goddelijk zaad in zijn volk tot een goede oogst mag leiden, opdat zij de weg in Tao zullen gaan.

Zijn volk stelde zich hiervoor open door hun werk neer te leggen en stil te worden. Uit eerbied voor het belangrijkste ritueel van het jaar kwam zelfs alle verkeer tot stilstand.

DE RONDE ALTAAR TEMPEL

In deze diepe stilte betreedt de Zoon des Hemels de Ronde Altaar Tempel.

Deze is in de open lucht gebouwd, de plaats waar van oudsher taoïstische Tempels lagen om zo dicht mogelijk bij de hemel te zijn.

De Ronde Altaar Tempel bestaat uit drie grote cirkelvormige terrassen.

Het onderste is gewijd aan de Aarde;

het middelste aan de Mens,

en het bovenste aan de Hemel.

De drie terrassen zijn omvat door een weidse cirkel, symbool voor het Ene.

Alles in en om deze Tempel, erboven en eronder, wordt omvat door het onzienbare Tao.

DRIE FASEN VAN DE WEG

De drie terrassen symboliseren de drie fasen waarin het gaan van de weg in het taoïsme wordt verdeeld.

Er wordt openlijk gesproken over de eerste  twee fasen: het zuiveren van de mens, en het uitstralen van Lichtkracht.

Er wordt echter nooit gesproken over de derde fase. Dat is het proces waarin het oude ik ‘geofferd’ wordt om de oorspronkelijke, hemelse Mens geboren te laten worden. Dit is iets tussen iedere mens zelf en het Ene.

Om die reden was de Zoon des Hemels ook geheel alleen in deze Tempel.

DE SYMBOLIEK VAN DE RONDE ALTAAR TEMPEL

De  Ronde Altaar Tempel is geheel gewijd aan het getal negen; het symbool van de voorafgaande Hemel.

Vier trappen van ieder negen treden geven toegang tot de drie terrassen. Deze zijn gelegen in de vier richtingen en corresponderen met de twee equinoxen en de twee zonnewenden.

Ieder van de drie terrassen is belegd met negen rijen van wit marmeren stenen. Deze zijn zeer glad gepolijst. Het aantal stenen in iedere rij vormt steeds een veelvoud van het getal negen.

Het onderste terras – dat aan de Aarde is gewijd – bevat het hoogste aantal stenen.

Het middelste – gewijd aan de Mens – bevat ook negen rijen stenen, maar deze zijn minder in getal.

Ook de rechtopstaande tegels, of wanden, zijn veelvouden van negen. Deze Tempel is één groots eerbetoon aan de negenvoudige voorafgaande Hemel.

HET HART VAN DE HEMEL

Op het bovenste terras, dat aan de Hemel is gewijd, ligt in het midden een ronde steen die iets boven de andere stenen uitsteekt. Deze  wordt ‘Het Hart van de Hemel’ genoemd.

Deze steen is tevens het symbolisch Midden van de andere twee terrassen.

NEGEN TEGELS RONDOM HET MIDDEN

Rondom het Hart van de Hemel liggen negen cirkels. De eerste cirkel bestaat uit negen tegels, de tweede uit achttien, de derde uit zevenentwintig, en zo verder tot de negende cirkel die uit eenentachtig tegels bestaat.

Het getal van de meest verheven eenheid.

HET MIDDEN

Op het hoogtepunt van de rituele Dienst betreedt de Zoon des Hemels het Hart van de Hemel.

Hij verkeert zowel innerlijk als uiterlijk in een zeer diepe stilte.

Vrijwel onhoorbaar spreekt hij een gebed uit tot het onnoembare.

Zijn stem wordt weerkaatst door de wanden en vloeren van de Ronde Tempel, en keert binnen een fractie van een seconde naar hem terug. Zonder dat hij ook maar iets doet neemt het geluid toe in volume, wordt opnieuw weerkaatst en neemt opnieuw toe in volume.

Terwijl ze Zoon des Hemels niet-doet stijgt de klank op tot in de Hemel.

De Aarde bidt tot de Hemel en de Hemel geeft antwoord aan de Aarde.

De kracht ervan spreidt zich uit over de hele wereld en is haar tot hulp bij de oogst in het komende jaar.

Daarna keert de Zoon des Hemels in stilte terug naar de Poort van de Hemel om daar weer Poortwachter te zijn.

.

.

Negen mensen werken samen aan het tot stand komen van deze blogs; schrijven, meedenken, redigeren, corrigeren en de blog onderhouden.

Wij wensen je allemaal een verdiepende kerst, en een mooi 2021 toe.

  2 Replies to “5. DE WEG VAN DE KEIZER. DE VERBINDING”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *