21. DE POORTWACHTER – DE HEILIGE MENS

De Heilige Mens

leeft naar zijn hemels mandaat

dat in Tao ligt.

.

Yin Xi de Poortwachter

In de vorige blog werd gesproken over het ‘lege’ hart. In het oude China werd met ‘hart’ het evenwichtig samengaan van denken en emotie bedoeld. Onder ‘een leeg hart’ wordt in de taoïstische wijsheid verstaan dat denken en emotie niet op het eigenbelang zijn gericht, maar op het onnoembare.

Een mens met een ‘leeg’ hart wordt een ‘heilig mens’ genoemd.

In deze blog wordt ingegaan op wat ‘heilig’ inhoudt.

Uiterlijk gezien heeft ‘heilig’ bij ons een wat negatieve bijsmaak gekregen, we spreken over  ‘een heilig boontje’.

Innerlijk gezien wordt er een mens mee bedoeld die heel is, of geheeld. Dat is een mens in wie zijn tijdelijke natuur samengesmolten is met de tijdloze natuur.

Dit zou ons kunnen ontmoedigen, want we voelen wel aan dat wij nog lang niet heilig zijn en nog een lange weg hebben te gaan. Maar we kunnen ons gesteund weten door het besef dat ook de ‘heilige mens’ niet als zodanig geboren werd, ook hij begon – net als wij – zijn persoonlijk leven in de duale wereld. De tekst van Yin Xi is voor ons gewone mensen zowel een troost als een aanmoediging om de weg tot in Tao te gaan.

In het boek van Yin Xi staat een opmerkelijke tekst. In drie korte zinnen zet hij de kenmerken van zowel de heilige mens als de niet heilige mens naast elkaar. Dan blijkt dat er geen fundamenteel verschil tussen beide bestaat. Alle citaten in deze blog zijn uit dit boek afkomstig.

.

De niet – heilige mens

beschikt over het vermogen

om tot zijn oorsprong te komen

Tao.

Yin Xi de Poortwachter

Ieder mens bevindt zich te allen tijde op de weg tot in Tao, want de tijdloze natuur bevindt zich altijd ‘in het midden’. Deze natuur is echter niet ons bezit, net zoals ons leven niet ons eigendom is.

In de oerchaos die binnen het Ene is, bevindt zich van ieder mens een microkosmos. Daarin bevindt zich het ‘oerbeeld’ van de Mens zoals wij bedoeld zijn. In onze natuur drukt het oerbeeld zich uit als een zaadje dat nog maar net is ontkiemd, en wij zijn hoveniers die ervoor mogen zorgen. Dit is het mandaat dat wij hebben gekregen.

Het taoïsme kent geen paradijs waarin ooit de volmaakte Mens leefde en waar hij uit gevallen is. Het ziet het oerbeeld in de  microkosmos dat diverse stadia van ontwikkeling doormaakt, waaronder een die in onze tijdelijke wereld ligt.

.

Door de Teh

wordt gedurende lange perioden

de Heilige Mens

ontwikkeld

Yin Xi de Poortwachter

In een zaadkorrel ligt informatie besloten waardoor het uit kan groeien zoals het bedoeld is. Maar dit kan alleen wanneer het voldoende licht, warmte en water krijgt. Deze metafoor staat voor de kracht die van Tao uitgaat: de Teh.

De microkosmos waarin wij leven stamt uit het Ene-zonder Twee. Iedere ontwikkeling die de micros gedurende vele eeuwen heeft doorgemaakt ligt als het ware in haar opgetekend. Dit kan in ons – die in de dualiteit leven –  een diep verlangen wekken om tot deze Eenheid te komen. Om ‘heel’ te worden; heilig.

Door de microkosmos stroomt de kracht van Tao, de Teh. Verlangen en kracht vormen tezamen wat Yin Xi noemt: ons vermogen om tot onze oorsprong te komen. Wie dit beseft, én ernaar gaat leven, is op Weg om een ‘heilig mens’ te worden.

.

Door de Teh heeft de

niet – heilige mens

het vermogen

om tot zijn oorsprong te komen.

Yin Xi de Poortwachter

.

De diepe betekenis van de Teh komt tot uitdrukking in het Chinese karakter voor ‘heilig’聖. Het is samengesteld uit drie andere karakters: het karakter voor ‘koning’ 王 zie je onderaan; dat voor ‘oor’ 耳 links boven en het karakter voor ‘mond’ 口 rechtsboven. Ze voegen alle drie iets toe aan de betekenis van ‘heilig’.

Het karakter voor ‘koning’  王 bestaat uit drie horizontale strepen die verbonden zijn door één verticale. De drie horizontale strepen betekenen:

Boven: Yang; Hemel

Midden :Yong; onveranderlijk midden

Onder: Yin; Aarde.

De verticale streep symboliseert de kracht van Tao, de Teh.

Een Heilig Mens is hij in wie – door de werking van de Teh –  Yin en Yang in het Midden met elkaar zijn versmolten.

Links boven in het karakter voor ‘heilig’ staat het karakter voor ‘oor’ 耳. De heilige mens luistert innerlijk naar de richtlijnen die hem door de Teh gegeven worden.

Dit karakter heeft ook de betekenis van ‘alleen hiernaar handelen’. De heilige mens handelt zodanig dat het oerbeeld zich in hem kan ontwikkelen.

Rechts bovenin het karakter voor ‘heilig’ staat het karakter voor ‘mond’ 口. De heilige mens ‘spreekt’ door te zwijgen, opdat het onnoembare zich kan openbaren.

Dit karakter betekent ook: ‘ingang’ en ‘uitgang’. De Teh stroomt door de heilige mens en zuivert hem van zijn ik-zucht. In het proces van ‘heilig worden’ wordt de energie van de tijdelijke natuur in vibratie verhoogd; dit straalt de heilige mens weer uit in de wereld.

.

De Heilige Mens

werkt voor wereld

en  

mensheid.

Yin Xi de Poortwachter

.

Maar wij gewone mensen dan? Zijn wij dan voor geen enkel nut in deze wereld? Wij zijn immers nog lang geen heiligen?

Hier ligt de valkuil van het duale denken: we maken onderscheid door het één ‘hoger’ te achten dan het ander. Maar tussen de heilige en de nog-niet-heilige bestaat geen wezenlijk verschil, want de Teh is alomtegenwoordig en werkt zonder onderscheid in alles en iedereen. De Teh schenkt ieder datgene wat hij nodig heeft, niets méér, maar nooit iets minder. Maar alles wat we zijn stralen we ook weer uit.

Daarom zegt Yin Xi over ons gewone mensen het volgende:

.

De niet heilige mens

beschikt over het vermogen

om naar zijn oorsprong

te streven.

Yin Xi de Poortwachter

.

Dit doet hij door af te zien van het voortdurend onderscheid maken tussen het Yin en het Yang in deze wereld.

Dat is mogelijk doordat de oorsprong van ons mensen in de Eenheid ligt, terwijl we in de dualiteit leven. Het karakter voor ‘mens’ drukt dit uit.

Het behoort tot het mandaat van ons mensen dat wij in staat zijn om mee te werken opdat de twee tot Eén gemaakt worden.

Dan wordt door de Teh ons hart gezuiverd en alle ideeën, concepten en verlangens worden geleidelijk uitgewist.

Wat rest is volkomen leegte.

De nog-niet heilige wordt een ‘heilige’.

.

Daarom:

De Heilige Mens heeft geen Tao.

De Heilige Mens heeft geen Teh.

De Heilige Mens streeft niets na.

Yin Xi de Poortwachter

  3 Replies to “21. DE POORTWACHTER – DE HEILIGE MENS”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *