23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID

Ben je je bewust

dat kennis in Wijsheid getransformeerd kan worden?

Yin Xi de Poortwachter

.

Wie kennis neemt van de taoïstische wijsheid van Yin Xi de Poortwachter ziet misschien overeenkomsten met de wijsheid uit andere tradities. Yin Xi vertelt ons dan ook in feite niets nieuws.

Misschien stelt ons dat teleur, gewend als we zijn aan voortdurende vernieuwingen die ons almaar beter beloven.  

Maar de wijsheid waarvan in de heilige geschriften wordt getuigd kan nooit ‘nieuw’ zijn, want zij komt voort uit de tijdloze dimensie achter de zichtbare wereld.

Wanneer we alleen kennis nemen van de woorden waarin deze vervat is lezen we niets nieuws.

Maar wanneer we ons hart openen voor de achterliggende vibratie uit de volkomen eenheid, ontvangen we een boodschap die rechtstreeks aan onszelf is gericht.

Uit Qi ontspringen alle manifestaties van de natuur

Yin Xi de Poortwachter

.

Heilige woorden fungeren als wegwijzers naar een mysterie dat niet in woorden uitgedrukt kan worden. Toch is al het bestaande ermee verbonden, want uit het mysterie komt een kracht voort. Dit is de Teh, de werking die van Tao uitgaat.

In ons universum drukt de Teh zich uit door middel van wat de taoïsten ‘Qi’ noemen. Qi zien zij als het fundamentele element van de tienduizend dingen: de energie-materie. Daarmee bedoelen ze dat er in al het bestaande een scheppend principe besloten ligt: energie die zich als materie uitdrukt.

Dit scheppende principe ligt als vormkracht in de energie-materie zélf. Zij wordt dus niet van buitenaf op de materie uitgeoefend, zoals een beeldhouwer een beeld vrijmaakt uit een blok steen. We zouden het ons voor kunnen stellen als een beeld dat zich op mysterieuze wijze spontaan uit een blok steen openbaart.

Door deze dynamische vormkracht ontplooien de tienduizend dingen zich tot hun uiteindelijke vermogen. Maar wat heeft ons dit te zeggen?

De wijze mens weet van een theorie zonder ik,

daarom beschermt hij de werkelijke waarheid.

Yin Xi de Poortwachter

.

In de kwantumnatuurkunde is aangetoond dat de meest kleine vormen van materie (fotonen) op mysterieuze wijze uit het niets tevoorschijn komen. Vervolgens bestaan ze een tijdje, om daarna op  onbegrijpelijke wijze weer in het niets te verdwijnen.

Dit ‘niets’ wordt ’de non-lokale ruimte’ genoemd, dat wil eigenlijk zeggen: een ruimte die er niet is als object zijnde.

Uit de non-lokale ruimte komt de energie-materie voort die zich in onze wereld ontplooit. Daarom wordt gesteld dat de non-lokale ruimte informatie bevat.

In de kwantumnatuurkunde wordt dit vergeleken met een oer-soep waarin zich tijdloze energie-kernen bevinden van alles dat later in onze wereld vorm zal krijgen.

Ook wij hebben ons van uit zo’n kiem ontwikkeld tot wie we nu zijn. Wij zijn mensen met een lichaam, bewustzijn en allerlei persoonlijke kwaliteiten. Dit alles ligt als evenzovele windselen om de tijdloze kern in ons gewikkeld.

Om die reden is ons ‘ik’ niet in staat om kennis te verkrijgen van niet-iets.

Toch blijft dit ons fascineren. We kunnen er theorieën over opstellen, concepten van maken, of het bestaan ervan tot dogma verklaren, maar dit komt allemaal voort uit onze persoonlijke visie. Pas wanneer we alle kennis ‘vergeten’ kunnen we ons voor de achterliggende Waarheid uit het niet-iets openstellen. Dan ontvangen we een woordloze boodschap: mens, word je bewust van je werkelijke afkomst.

.

Hij stopt met de rituelen; hij heeft kennis zonder ik.

Yin Xi de Poortwachter

.

Wij zijn van nature sterk op onszelf gericht. Zoals een slak die die alles wat hij vanuit de veilige beslotenheid van zijn huisje ziet op zichzelf betrekt. Wat we aangenaam vinden trekken we begerig naar binnen, en wat akelig is wordt angstvallig weggeduwd.

Hierdoor sluiten we ons af voor het onnoembare dat diep in onszelf verborgen ligt.

In diverse religies spelen rituelen een belangrijke rol. Ze dienen om ons weg te leiden van ons egocentrisme. Maar in het taoïsme wordt in plaats daarvan de meest eenvoudige Weg bewandeld: wu wei ofwel egoloos handelen. Dan zijn rituelen niet nodig, omdat de kracht vanuit het niet-iets ons ik-gericht zijn neutraliseert. Dan openbaart zich iets van het mysterie, als ‘kennis’ zonder ik.

Alle dingen onder de hemel bestaan niet alleen uit een buitenkant;

want zij bevatten leegte.

Yin Xi de Poortwachter

.

Doordat wij de dingen óf afwijzen, óf begeren eigenen we ze ons toe.  Van zichzelf zijn ze niet mooi of lelijk, maar wij kennen er deze kwaliteit op persoonlijke gronden aan toe.

Yin Xi ziet alle dingen onder de hemel als buitenkanten. Maar meteen zegt hij erbij dat deze ook ‘leegte’ bevatten. Daarmee verwijst hij naar hun oorsprong die niet in deze wereld ligt.

Het karakter voor leegte 虛 dat hij gebruikt heeft de diepere betekenis van ‘niet bezet zijn’.

Het is onmogelijk om ‘leegte’ te bezetten, we kunnen het ons dan ook niet toe-eigenen.  Maar omdat onze vorm ‘leegte’ bevat, kunnen we ons er wel voor openstellen.

Wanneer we onszelf verliezen en het innerlijk stil in ons is, openbaart ‘leegte’ zich in de kern van ons wezen: in de volheid van ons hart.

.

De heilige mens is zich bewust van een Hart zonder ik.

Yin Xi de Poortwachter

.

Buitenkant en leegte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch bevindt zich tussen beide een wonderlijke grens, want deze is maar aan één kant doorlaatbaar. Met ons bezitterige  ‘ik’ kunnen we de grens niet oversteken, want leegte kan niet in bezit genomen worden.

Vanuit leegte echter is de grens transparant. Hierdoor kan de dynamische vormkracht vanuit het mysterie tot in onze wereld stromen.

Wij zijn niet in staat om onszelf minder te doen worden. Maar wanneer we ons door wu wei, door egoloos handelen, openstellen voor deze kracht wordt hierdoor ons ik getransformeerd. Deze mogelijkheid draagt ieder mens in zich omdat wij ten diepste niet anders zijn dan de fotonen die op wonderbaarlijke wijze uit de non-lokale ruimte in deze wereld komen, zich hier ontplooien, om op onverklaarbare wijze weer terug te keren in het mysterie van het niets.

.

Daarom: overeenkomstig zijn wijsheid is hij verlicht.

Yin Xi de Poortwachter

.

In de volgende blog volgen we Yin Xi die ons duidelijk maakt wat dit in de praktijk inhoudt.

  5 Replies to “23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *