24. DE POORTWACHTER. TAO IN HET MIDDEN

.

Onze levensreis tussen ‘iets’ en ‘niets’

.

Degenen die hun hart de mogelijkheid tot vrijkomen ontnemen,

worden gevangen genomen door wilde geesten.

Yin Xi de Poortwachter

.

De vorige blog eindigde met het gegeven dat ieder mens in zichzelf de mogelijkheid draagt om terug te keren tot Tao. Maar nu doet Yin Xi een uitspraak die ons misschien in verwarring brengt, of die wellicht zelfs wat bedreigend overkomt.

Misschien verwachten we van een spiritueel leraar dat deze altijd vriendelijk en begripvol voor zijn leerlingen zal zijn. Hij doorziet immers hun menselijke tekortkomingen en heeft begrip voor hun beperkingen. Hij moet ons vol liefde steunen, niet verontrusten.

Het kan ook zijn dat we denken dat deze uitspraak alleen gold voor de leerling-wijze in het oude China van toen; wij geloven al lang niet meer in boze geesten.

Maar een betrouwbaar spiritueel leraar is er niet op uit om onze persoon gerust te stellen. Zijn taak is het ons te helpen om zelfkennis te krijgen, want dat is de voorwaarde om tot verlichting te komen.

Soms is het daarbij nodig dat hij confronterend is. Daar is deze uitspraak een voorbeeld van. Deze is verontrustend omdat de vraag erin besloten ligt op welke manier wij ons hart dan de mogelijkheid tot vrijkomen ontnemen. En als we dat al doen, dan toch zeker niet bewust? Yin Xi houdt zijn leerlingen een spiegel voor. Het vraagt van ons moed om erin te kijken, want we weten nooit wat we te zien krijgen.

.

Liefde wekt het Hart tot leven,

het Hart wekt de natuur tot leven.

Yin Xi de Poortwachter

.

Deze uitspraak doet denken aan vers 42 van de Daodejing. Daarin worden ontwikkelingen beschreven die van Tao uitgaan en uiteindelijk leiden tot het ontstaan van ons universum.

Tao wekte het Ene tot leven (met daarin de oerchaos).

Het Ene wekte de Twee tot leven  (de oervorm van Yin-Yang).

Deze verstrengelen zich en verenigen zich in het Midden (tot Tao).

Zo wordt de Drie tot leven gewekt.

De Drie wekken vervolgens de tienduizend dingen tot leven.

.

Onze microkosmos is een energieconcentratie afkomstig uit de oerchaos die in het Ene is.

De Teh, de kracht die van Tao uitgaat, voedt op onbaatzuchtige wijze de tienduizend dingen. Teh wordt dan ook wel Liefde genoemd. Deze Liefde concentreert zich als een vonk in het midden van onze microkosmos, in ons hart.

Deze grenzeloze Liefde verbindt zich met onze tijdelijke natuur.

Wanneer zich in de microkosmos een nieuw mensenkind ontwikkelt, voltrekken deze processen zich in het klein. De eicel van de vrouw een afspiegeling van Yin, en de zaadcel van de man een afspiegeling van Yang.

.

Het mysterie:

Doet niet.

Is onvoorstelbaar;

Ondeelbaar.

Om die reden noemen we het ‘onze bestemming’.

Yin Xi de Poortwachter

.

Al twee weken na de conceptie klopt het hart van het embryo.

Het hart gevuld met bloed. Door de energie van het naar buiten gerichte Yang trekt de hartspier zich samen, het bloed wordt naar buiten in de slagader gepompt.

Daarna is het hart leeg; heel even er niets.

Door de energie van het naar binnen gerichte Yin stroomt vervolgens nieuw bloed het hart binnen.

Wanneer het helemaal gevuld is, is er opnieuw heel even niets.

In dit niets tussen Yin en Yang in, openbaart zich de werking van Tao die in het Midden is. Het Midden wordt ‘onveranderlijk’ genoemd omdat het niet gepolariseerd is. Hierdoor ontstaat ruimte waarin Yin en Yang – ieder op de eigen wijze – samen kunnen werken.

Het karakter voor ‘niets’

Een onveranderlijk midden wordt in het Chinees ‘Yong’ genoemd.

De Twee: Yin en Yang, samen met Yong in het midden, vormen de Drie.

In het hart van het ongeboren kind is – als vanzelf – een verbinding met de oorsprong van het leven: het ene, onveranderlijke niet-iets. Deze verbinding is van blijvende aard. Het is hierdoor dat het voor ieder mens mogelijk is om terug te keren tot Tao.

.

De mensen klampen zich vast aan gehechtheden.

Nadat zij hebben gehoord van Tao, willen ze iets doen.

Yin Xi de Poortwachter

.

In deze ‘hemelse’ situatie komt verandering bij de eerste ademhaling na de geboorte. Tot dan toe voorzag het bloed van zijn moeder zijn nog ongeboren lichaam van voeding en zuurstof. Maar de eerste kreet is de eerste zelfstandige actie van het kind. Zuurstof draagt de energie van deze natuur met zich mee. Vanaf dat moment wordt de drie-eenheid in zijn hart vermengd met de kracht van deze wereld.

Bij iedere ademhaling stroomt steeds meer tijdelijke energie in de pasgeborene. Hierdoor ontwikkelt zich stapsgewijs een ‘ik’. Dit is gericht op zichzelf en op het handhaven ervan. Daarnaast raakt hij gehecht aan wat de tienduizend dingen voor hem kunnen betekenen. Dit is allemaal nodig om ons in deze wereld staande te kunnen houden.

Maar daaraan zit – zoals aan alles in deze wereld –  een andere kant. Bij iedere ademteug ontwikkelt zich ons ik. Maar het lastige daarvan is dat dit zichzelf in het midden plaatst. Hierdoor verwijderen we ons van de oorspronkelijke verbinding met het mysterie in het hart.

.

Ja. Het is zo dat de werken van de mensen van de Weg af bewegen.

Yin Xi de Poortwachter

.

Wat ons ik inhoudt zien we terug in het Chinese karakter voor ‘ik’: . Het beeldt twee mensen uit die met een speer in de hand tegen elkaar strijden. Wanneer een man een speer vasthoudt toont hij daarmee zijn ego, zo wordt gezegd. Wij hebben allemaal onze persoonlijke meningen, gevoelens en begeerten, en houden daar doorgaans stevig aan vast. Maar een ander heeft dit ook. Wanneer we elkaar dan tegenkomen is er een confrontatie.

Hoe belangrijker we onszelf vinden, hoe heftiger de strijd om aan onze overtuigingen of  gevoelens vast te houden. Dit kan zo ver gaan dat we er geen controle meer over hebben. Dan overheersen ze ons, we worden er de slaaf van. Yin Xi noemt dit : ‘gevangen worden genomen door wilde geesten’.

.

Maar wanneer je je daaraan vastklampt

handel je niet in overeenstemming met Tao.

Yin Xi de Poortwachter

.

Yin Xi zegt dat we door de gehechtheden aan de dingen die van ons ego uitgaan, ons hart de mogelijkheid tot vrijkomen ontnemen.

Het Chinese karakter voor ‘vrijkomen’ betekent ook: vrijgeven; z’n weg laten gaan; laten zien. Hij wijst hiermee op het mysterie in het hart. Het ‘vrijgeven’ heeft alles met ons te maken. Want wanneer door ‘meer ik’ het mysterie verborgen raakt, kan het niet anders dan dat het door ‘minder ik’ vrijkomt.

Dit houdt niet in dat wij ‘slecht’ zouden zijn, maar dat we nog niet geleerd hebben om bij ons denken, voelen en handelen Tao in het midden te plaatsen.

We zijn als het ware nog maar ‘half’ mens.

Maar het is ons gegeven om mee te werken dat hierin verandering komt. Hierop wordt in de volgende blog ingegaan

Zij die door wu wei hun gehechtheden loslaten zijn in het hemelse.

.

Yin Xi de Poortwachter

.

  2 Replies to “24. DE POORTWACHTER. TAO IN HET MIDDEN”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *