3. MIDWINTER RITUEEL  EERSTE FASE ZUIVERING

.

Om te lezen: blijf op de site.

Om te lezen én te luisteren, klik hier:

.

Misschien vragen we ons af wat de zin is om aandacht te besteden aan een oud ritueel? Wat heeft dit ons zoveel eeuwen later nog te zeggen?

De Zonen des Hemels daalden af uit werelden van hoge vibratie en bewustzijn. Vanuit deze werelden waren zij vervuld van kracht met zeer hoge vibratie. In hun midwinterritueel werd deze kracht uitgespreid over de hele wereld, met daarin de planten, dieren en mensen. Omdat die kracht, energie, of bewustzijn, tijdloos is, transmuteert alles op aarde langzaam maar zeker, wordt veredelt.

In vroegere tijden voltrokken de Zonen des Hemels voor hun volk het midwinterritueel in de Tempel van de Hemel.

In onze tijd is het mogelijk om dit in onszelf te voltrekken. Want ons lichaam is ook een Tempel.

Daarin bevinden zich drie werkplaatsen, deze worden ‘dantiens’ genoemd.

In de loop der eeuwen zijn er vele ‘Zonen des Hemels’ tot de aarde afgedaald, zoals b.v. Lao Zi, Krishna, Boeddha, Hermes Trismegistos, Christus, en vele anderen.

Hun stoffelijke vormen zijn verdwenen, maar ieder van hun werken laten een ladder na die tot in de hemel reikt. De kracht die daarvan afstraalt nodigt ons uit om deze te bestijgen.

De ladders liggen als een netwerk om de aarde. Hoewel iedere ladder vanuit zijn eigen plaats op aarde gegrondvest is, komen ze allemaal vanuit in het Ene Midden.

Drie dagen vóór de winterzonnewende, precies op het middaguur, verliet de Zoon des Hemels zijn woning, de Tian’anmen, of ‘Poort des Hemels’. Deze ligt in het Midden van de vier Tempels die gewijd zijn aan Hemel en Aarde en aan Zon en Maan.

In de zuidelijke muur ervan bevonden zich negen Poorten. De middelste was iets breder dan de andere acht. Deze poort werd uitsluitend op deze speciale dag geopend, en alleen de Zoon des Hemels mocht deze doorgaan. De poort sloot aan op een weg die rechtstreeks naar de zuidelijk gelegen Tempel van de Hemel voerde.

Deze poorten bestaan heden ten dage nog steeds, al hebben ze een totaal andere functie gekregen.

Aan weerskanten ervan stond het keizerlijk gevolg dat hem op zijn tocht zou vergezellen, zij droegen de keizerlijke spandoeken met zich mee. Langs de hele route stonden beambten en dienaren met vlaggen in de hand om er de grote betekenis van het aanstaand midwinterritueel mee aan te geven.

Tot in de wijde omtrek legde zijn volk massaal het werk neer om getuige te zijn van dit indrukwekkend schouwspel. Daarna bereidden zij zich de komende drie dagen in innerlijke stilte voor op hetgeen de Zoon des Hemels voor hen ging voltrekken.

In rustig tempo werden de nog geen twee kilometer afgelegd die de Tian’anmen Poort in het Midden verbindt met de Tempel van de Hemel in het Zuiden.

De plattegrond is die van de Tempel van de Hemel. Daarmee wordt niet één Tempel bedoeld, maar een complex van meer dan negentig Tempels en gebouwen.

Twee grote Tempels vallen op:

in het Noorden ‘De Gebedshal’, die de Aarde symboliseert,

in het Zuiden ‘De Ronde Altaar Tempel’, symbool voor de Hemel.

Ze staan beide exact op de Noord-Zuid as.

In deze twee Tempels zal de Zoon des Hemels drie dagen later het midwinterritueel voltrekken.

Rondom het complex loopt een dubbele muur. Deze volgen zij tot ze halverwege bij een kleine brug komen. Daar worden alle vlaggen en banieren en ander uiterlijk vertoon achtergelaten.

Vergezeld door slechts enkele dienaren steekt de Zoon des Hemels in diepe stilte de brug over.

.

Zij staan nu voor een poort die toegang biedt tot een gebouw dat genoemd wordt: ‘Het Paleis van onthouding’. Dit ligt aan de zijkant van het Tempelcomplex, midden tussen de twee grote Tempels in. Deze plaats symboliseert dat de rechte Weg tot Tao altijd in het Midden begint en wel met de zuivering van ons persoonlijke hart.

Wanneer de poort wordt geopend worden zij zwijgend ontvangen door enkele monniken die in de Tempel van de Hemel wonen en werken. Zij begeleiden de Zoon de Hemels naar de vertrekken waar hij de komende drie dagen zal verblijven.

Gedurende die tijd zal hij in eenzaamheid en stilte vasten en bidden om zich innerlijk volkomen ‘leeg’ te maken als voorbereiding op het ritueel dat hij precies op Midwinter zal voltrekken.

Wanneer de avond is gevallen wordt een grote bronzen klok geluid. Daarna is het gehele Tempelcomplex de komende drie dagen in diepe stilte gehuld.

Misschien vragen we ons af waarom de Zoon des Hemels eerst drie dagen gaat vasten en bidden? Voor hem als spiritueel hoogstand wezen zal dat toch niet nodig zijn?

Hij doet dit niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. Hij verbindt zich met hen en maakt zich vóór hen leeg ten aanzien van alles waar zij het afgelopen jaar aan gehecht zijn geraakt. Alleen wanneer dit alles losgelaten wordt kan zich in de duisternis van de winter iets nieuws openbaren.

Er bestaat een anoniem Chinees lied waarin over de diepe betekenis van de winter als volgt wordt gezongen:

Zeg vaarwel tegen de zachte

en oude charme van de late herfst.

Aanvaard dat de vurige schoonheid

van de bladeren verandert in lege takken.

Pas dan kan de winter haar heilzame werking in je vervullen.

Begroet de plechtigheid en stilte van de winter

om de binnenkant van je hart te leren kennen.

  • Leeg   –

De winter is de tijd om je geest te vernieuwen.

De binnenkant van ons hart, het Midden van ons wezen, wordt in het taoïsme genoemd: ‘Het Hart in het hart’, of ‘Het duistere mysterie’. Het is gevuld met de zuivere energie van de volkomen Eenheid.

Tijdens de drie dagen vasten en bidden wendt de Zoon des Hemels zich tot dit Hart. Het valt samen met de middelste werkplaats of dantien.Deze zuivere energie reinigt het kleine hart, dat van ons ik. Wij kunnen dit onmogelijk zelf, want met alles wat wij doen bevestigen we onszelf waardoor de bedekking van het Hart in het hart alleen maar toeneemt.

Onze persoon fungeert als instrument bij het gaan van de Weg, want alleen wanneer wij ons persoonlijk hart zuiveren kan de kracht van het innerlijke Hart, in ons werkzaam worden. Het gaat om zuivering van het lichaam, de emoties, en het denken.

Het spreekt vanzelf dat dit een intensief proces inhoudt dat het gehele leven voortduurt.

In vers 12 van de Daodejing wordt hierover gesproken:

De vijf kleuren verblinden het oog

De vijf tonen verdoven het oor

De vijf smaken bederven de mond

Te paard galopperend jagend

raken de mensen van opwinding buiten zichzelf.

Zeldzame dingen bezitten

belemmert de mensen in hun bewegingsvrijheid

Vandaar dat de Wijze doet wat goed is voor de innerlijk mens,

niet voor het oog.

Hij verwerpt wat vergezocht is,

en neemt wat voor de hand ligt.

Nadat de Zoon des Hemels drie dagen en nachten in innerlijke stilte in het ‘Paleis van Onthouding’ had doorgebracht, werd opnieuw de bronzen klok geluid. Daarop legden alle monniken in het Tempelcomplex hun werkzaamheden neer. Een diepe, donkere nacht daalde over de Tempel van de Hemel.

Vervolgens verliet de Zoon des Hemels het Paleis van onthouding aan de kant die toegang bood tot het Tempelcomplex. Samen met zijn gevolg begaf hij zich – vrijwel zonder enig geluid te maken – op weg naar de grote Tempel ‘De Gebedshal’.

In deze Tempel doorwaakte hij vanuit de ‘leegte’ van zijn hart, de langste nacht van het jaar.

Bij het aanbreken van de dageraad begon hij aan het midwinterritueel.

.

.

De wijze weet zonder te gaan,

benoemt zonder te zien,

en volbrengt door niet-handelen.

Daodejing, vers  47

  One Reply to “3. MIDWINTER RITUEEL  EERSTE FASE ZUIVERING”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *