Agenda lezingen

Op zaterdagmiddag 11 mei is er in het centrumgebouw van het Gouden Rozenkruis een lezing over Yin Xi, de Poortwachter. Hij was degene die aan Lao Zi vroeg om de Daodejing te schrijven. Maar zelf schreef hij ook een boek. Daarin legt hij in heel toegankelijke taal uit wat de wijsheid van Tao voor een mens inhoudt, en dat geldt nog steeds.

Dit boek is bewaard gebleven. Enkele gedeelten eruit zijn door Elly Nooyen in het Nederlands vertaald. Dat is het onderwerp van deze middag. Woord, beeld, muziek én stilte wisselen elkaar af. Daarbij is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Datum: 11 mei

Tijd:  14.00-16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Locatie: Dierenriemstraat 4, Eindhoven

Toegang: vrij

Yin Xi de Poortwachter

Op zondag 17 oktober 2021 organiseert Stichting Rozenkruis samen met het Bijbels Museum een symposion rond het thema ‘De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid’.

Als mens zijn we onderhevig aan tijd en verandering. Maar in de universele wijsheid wordt ons voorgehouden dat wij het eeuwige leven kunnen ‘winnen’. Wat wordt daarmee bedoeld? In de Bijbel en in andere Heilige boeken en geschriften uit alle tijden en culturen wordt de weg van sterfelijkheid naar eeuwigheid in verhalen, gedichten en gelijkenissen verbeeld, overgedragen en daarmee voorbereid.

Hierover zullen spreken:

  • Gershwin Bonevacia, dichter, schrijver en spoken word artist. Sinds maart 2019 is hij stadsdichter van Amsterdam.
  • Marjolijn van Heemstra, theatermaker en auteur van o.m. “ In lichtjaren heeft niemand haast’.
  • Sjon Groen, studeerde ooit theologie en is gegrepen door de ‘gesluierde’ verhalen in de Bijbel, met name de evangeliën.
  • Hugo van Hooreweghe, spreekt over het universele karakter van religies.
  • Zen leraar Julia Veldkamp zou over de oosterse wijsheid spreken. Zij is helaas verhinderd. In haar plaats spreekt:
  • Elly Nooyen over enkele overeenkomsten tussen de Bijbel en de Daodejing van Lao Zi.
  • Dagvoorzitter is Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum te Amsterdam.

Inschrijven voor het symposion is nog mogelijk. Parkeren is gratis, een QR-code is niet nodig en Pentagram boekwinkel is de hele dag geopend.  Voor meer informatie:

https://stichtingrozenkruis.nl/activiteit/de-mens-als-kruispunt-tussen-tijd-en-eeuwigheid