BLOG 32  –  DE POORTWACHTER – ENERGIEËN

(deel 3 van thema verbinding)

Yin Xi de Poortwachter

Deze blog is de derde van een serie blogs die gebaseerd zijn op een wat langere alinea uit het boek van Yin Xi de Poortwachter. Het eerste gedeelte van deze alinea luidt:

.

Dit citaat heeft als thema: ‘Verbinding’.

In blog 30 werd het besproken in verband met innerlijk leeg worden.

In blog 31 in relatie met de heiligheid van de oude, Chinese taal.

In deze blog wordt ‘verbinding’ beschouwd vanuit de taoïstische kosmologie.

De uitstraling van de oorspronkelijke kracht.

Alles is in Tao. Maar wat Tao is weet niemand. Tao is niet iets van alles dat we kennen, kunnen bewijzen, voelen, of berekenen. Tao blijft altijd in het verborgene.

Van Tao gaat een kracht uit, ‘Teh’ genaamd; ofwel de oorspronkelijke kracht. Deze kracht heeft een uitstraling die oneindig is. Hieruit is al het bestaande tot leven gewekt: van het hele grote tot het hele kleine, en Tao is daarin steeds in het Midden.

Tao-Teh is een dynamische eenheid.

Yin Xi was een groot wijze. Van hem is bekend dat hij in de stilte van de bergen waar hij verbleef zijn hart opende voor de zuivere essentie die van Tao uitgaat. Aan zijn opmerkingen over duizendblad en rietstengels voegde hij het volgende toe:

Het ging hem er niet om de aandacht te vestigen op het gebruik van orakelmethoden op zich, maar om de lezer bewust te maken van de grootsheid van hun oorsprong. Onze wereld is omhuld door andere werelden, en daaraan ontlenen de orakelmethoden hun kracht en betekenis. Het ‘logische’ ervan wordt in vers 42 van de Daodejing duidelijk gemaakt:

Het Ene is een oer-chaos die, als een baarmoeder, alles in haar schoot bewaart dat ooit tot leven gewekt zal worden. Het is energie zonder vorm. Deze wordt ‘Qi’ genoemd en is één in zichzelf. Door de uitstraling van de oorspronkelijke kracht – de Teh – maakt de Qi een rijpingsproces door.

De ene Qi gaat zich op twee manieren uitdrukken:

Als lichte energie; deze wordt Yang genoemd.

Als zware energie; deze wordt Yin genoemd.

Yang stijgt vervolgens op en vormt Hemel. (Yang gezien als energie die opstijgt om zich uit te kunnen storten in Yin).

Yin daalt neer en vormt Aarde.(Yin gezien als energie die daalt om Yang te kunnen ontvangen).

Yin en Yang blijven altijd een eenheid.

Door de werking van de oorspronkelijke kracht verstrengelen de Twee zich en verenigen zich met Tao in het Midden. Hierdoor vindt een nieuwe ontwikkeling plaats:

De Twee wekken de Drie tot leven. De Drie is een veld van bestaan, of een kosmos. Deze wordt genoemd:

.

In de Voorafgaande Hemel circuleren acht soorten energiepakketjes. Ze bestaan uit Hemel – Midden – Aarde en worden trigrammen genoemd. In ieder pakketje staat Hemel onder invloed van óf Yin óf van Yang. Dit geldt ook voor Midden, en voor Aarde.

De Yin energie is in zwart afgebeeld en de Yang in rood. Tao is als een kleine stip in het midden van de Drie weergegeven.

De acht trigrammen vormen vier paren. Deze complementeren elkaar. Dat kun je goed zien wanneer je de afbeelding in gedachten van boven naar beneden dubbel vouwt.

De energiepakketjes in de Voorafgaande Hemel worden doorgaans als achthoek voorgesteld:

In de Voorafgaande Hemel zijn acht soorten energieën.

Deze verkeren met elkaar in volmaakt evenwicht.

De werking van de oorspronkelijke kracht zet zich voort. In energie ligt altijd een vorm element besloten. Dit wordt nu tot uitdrukking gebracht in een nieuwe kosmos:

Dit is onze kosmos. Deze wordt ‘Latere Hemel’ genoemd.

.

Ook in Latere Hemel, (ons universum) circuleren acht soorten energiepakketjes. Ook deze bestaan uit Hemel – Midden – Aarde en worden trigrammen genoemd.

In ieder pakketje staat Hemel onder invloed van óf Yin- óf Yang. Dit geldt ook voor Midden, en voor Aarde.

De Yin energie is in zwart afgebeeld en de Yang in rood. Tao is ook in hen als een kleine stip in het midden van de Drie weergegeven.

Maar er zijn nu geen vier paren die elkaar complementeren, maar slechts één. De acht energieën of trigrammen volgen de loop van de seizoenen op aarde.

Wanneer je bovenstaande afbeelding van boven naar beneden dubbelvouwt zie je dat de vier paren elkaar NIET aanvullen, uitgezonderd de eerste twee (zomer en winter). Toch is er een evenwicht: in de afbeelding zie je dat de tegenover elkaar liggende seizoenen elkaar aanvullen.

.

In het taoïstische denken worden de dingen altijd beschouwd vanuit hun onderling verband.

Alles heeft eenzelfde oorsprong, en alles transformeert met behulp van voorgaande energieën. De Voorafgaande Hemel schemert als een basispatroon dwars door onze Latere Hemel heen. Maar in beide Hemelen zijn de Drie werkzaam. Deze komen voort uit de Twee die in het Ene is, en dat alles is in Tao. De tienduizend dingen hebben eenzelfde afkomst.

Dat besef vormt de basis van de uitspraak van Yin Xi:

.

Met ‘duizendblad’ doelt hij op een zeer oud Chinees orakelboek: de Yi Jing. Om het te raadplegen werden stengels van het duizendblad gebruikt. Het boek dateert uit ongeveer 2800  voor onze jaartelling. 易Yi betekent: veranderen; transformeren en, 经 Jing betekent: heilig boek.

Om de Yi Jing te raadplegen wordt een levensvraag gesteld, vervolgens worden duizendbladstengels (of in onze tijd: zes maal drie munten) geworpen. Daaruit ontstaat een patroon dat uit zes lijnen bestaat: doorgetrokken lijnen – symbool voor de Yang-energie- en onderbroken lijnen die Yin energie uitdrukken. Er zijn 64 verschillende patronen mogelijk. Ze worden ‘hexagrammen’ genoemd.

Een hexagram bestaat uit twee delen: een trigram onder en een trigram boven. De trigrammen – of energiepakketjes – in de Voorafgaande Hemel en in onze kosmos – Latere Hemel – zijn hetzelfde, ze zijn alleen anders gerangschikt.

De Voorafgaande Hemel schemert dwars door onze wereld heen, vormt als het ware het patroon waarop onze levens zijn gebaseerd. De trigrammen in de Voorafgaande Hemel hebben wel een vorm element in zich, maar dit drukt zich pas in onze wereld – de Latere Hemel – uit.

Wie de Weg in Tao gaat, staat in een proces waarin geleerd wordt om beide Hemelen met elkaar in balans te brengen. Wie vanuit dit besef de Yi Jing raadpleegt, ontvangt aanwijzingen en inzichten die behulpzaam zijn bij de specifieke problemen van de fase waarin men verkeert. Maar dat niet alleen, er worden ook altijd hoopvolle perspectieven geboden. Yin Xi noemt dit: goed of slecht nieuws voorspellen.

Bij het gaan van de Weg vinden ingrijpende veranderingen plaats in de persoon. Maar altijd wordt de ontvangen kracht spontaan en in dienstbaarheid weer uitgestraald.

Wij hebben een vorm. Wie in de aardse natuur verblijft, maar zich openstelt voor de Voorafgaande Hemel, fungeert als een leeg vat waarin de in harmonie verkerende energie van de Voorafgaande Hemel zich uitgiet.

Door de werking van de Oorspronkelijke Kracht wordt de inhoud van het vat uitgestort over de tienduizend dingen van onze planeet en uiteindelijk ook over de hele kosmos.

Maar om te beginnen transformeert hierdoor onze planeet geleidelijk van een plaats waarin energie gebruikt wordt om te voldoen aan onze eindeloze begeerten, tot een wereld waarin energie ten dienste staat om in harmonie te komen met het grondeloze Tao. Dienstbaar zijn is een daad van universele liefde waarmee we zowel onze eigen levensopdracht vervullen als meewerken om deze wereld naar een hoger en zuiverder plan te tillen.

 – Om niet –

Aan het eind van iedere blog volgt steeds een ‘extraatje’ dat aansluit bij het onderwerp.

Taoïstische Tempelcomplexen bestaan uit drie Tempels. Deze liggen op de Noord-Zuid as. Ze symboliseren drie heiligdommen in het menselijk lichaam: bekken – hart – hoofd. 

In de eerste Tempel (bekken) vind je vaak een in steen gehouwen afbeelding van de acht trigrammen in de rangschikking van onze wereld.

In de derde Tempel (hoofd) zie je overal afbeeldingen van de acht trigrammen in de rangschikking van de Voorafgaande Hemel: geborduurd op kussens, in muurschilderingen, en levensgroot op wapperende banieren.

(Een afbeelding van de trigrammen in strepen is het meest gebruikelijk.)

ALLE  ACHT TEGENOVER ELKAAR LIGGENDE TRIGRAMMEN VORMEN EEN YIN=YANG EENHEID

ALLEEN TWEE TEGENOVER ELKAAR LIGGENDE TRIGRAMMEN VORMEN EEN YIN-YANG EENHEID

OVERZICHT VAN DE TAOÏSTISCHE KOSMOLOGIE

REACTIES:

J.T.: Duidelijk, doch nodig het te laten bezinken ! Vooral niet alleen mentaal te grijpen !

opm. Elly: de volgende blog gaat over de praktische toepassing.

A.A.: Ik kan begrijpen waarom Lao Tse zei dat de Dao niet verwoord kan worden. Men wordt hier stil van. Ook kan ik de reden begrijpen waarom Confucius zich 2 maanden moest terugtrekken nadat hij de Dao had ontvangen.

L.H.: Héél duidelijk. Vooral dat – Om niet –

R.P.: Mooi en interessant.

  2 Replies to “BLOG 32  –  DE POORTWACHTER – ENERGIEËN”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *