TAO EN HET THOMAS EVANGELIE

LEZING GEHOUDEN OP HET SYMPOSION: “MENS OP HET KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID” RENOVA, ZONDAG 17 OKTOBER 2021. . . Het is opmerkelijk dat in de geschriften van verschillende spirituele tradities vaak dezelfde thema’s ter sprake komen. Deze hebben een waarde die eeuwen overspant en staat los van verschillen in cultuur.  Maar dat niet alleen: zij hebben ons tot op… Lees verder →

Lezing: “ONBEWERKT HOUT”

INTERACTIEVE LEZING gehouden op 14 september 2021 te Hilversum over het boek ‘Weg in Tao’ . .De aanwezigen konden op ieder moment hun inbreng geven. Hierdoor werd de lezing dynamisch. Omdat het niet mogelijk is om dit integraal weer te geven, staat hieronder alleen de inbreng van de spreker. . WEG IN TAO heeft als ondertitel: De WEG van innerlijke… Lees verder →

23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID

Ben je je bewust dat kennis in Wijsheid getransformeerd kan worden? Yin Xi de Poortwachter . Wie kennis neemt van de taoïstische wijsheid van Yin Xi de Poortwachter ziet misschien overeenkomsten met de wijsheid uit andere tradities. Yin Xi vertelt ons dan ook in feite niets nieuws. Misschien stelt ons dat teleur, gewend als we zijn aan voortdurende vernieuwingen die… Lees verder →

22. HET GEHEIM VAN DE POORTWACHTER

. Op dinsdag 29 juni vond in het kenniscentrum, behorende bij Pentagram boekwinkel te Haarlem een lezing plaats. Deze wordt hier integraal weergegeven inclusief alle dia’s en de vragen en opmerkingen van de aanwezigen. De oude taoïsten zeggen dat wij leven in een wereld die tijdelijk is. Maar zij is niet de enige werkelijkheid. Onze kosmos maakt deel uit van… Lees verder →