4. HET MIDWINTER RITUEEL  –  DE GEBEDSHAL (1)

TWEEDE FASE Om te lezen én te beluisteren klik hier: In vers 6 van de Daodejing wordt over Hemel en Aarde het volgende gezegd: De dalgeest sterft niet, dit wordt het mysterieuze vrouwelijke genoemd. De poort waaruit het mysterieuze vrouwelijke voortkomt wordt de wortel van hemel en aarde genoemd. . De dalgeest is een verwijzing naar de onverbrekelijke eenheid van… Lees verder →

1 van 9 MIDWINTERRITUEEL 2022

DE ZOON DES HEMELS .HET MIDWINTERRITUEEL HET TAOÏSTISCH MIDWINTERRITUEEL 2022 IS EEN COPRODUCTIE VAN TIJDVOOR TAO.NL EN PENTAGRAM BOEKINKEL.COM VOOR AUDIO / VIDEO OPNAME KLIK HIER: . De Allerhoogste: nadat hij was heengegaan, kwam er kennis omtrent zijn bestaan. Vers 17 van de Daodejing Ieder jaar tijdens de winterzonnewende bracht de keizer van China, namens zijn volk, een ritueel offer… Lees verder →

6. PODCAST TWEE GOUDEN PADEN

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=7891c9e26a Door de verschillende verzen van de Daodejing loopt een verborgen draad. Deze is bedoeld als een handreiking voor degene die de weg tot Tao wil gaan. In deze podcast staan daarom een aantal verzen uit de Daodejing centraal. Tussendoor zal steeds een muzikaal intermezzo te beluisteren zijn. De vorige podcast eindigde met de dringende vraag die Lao Zi ons… Lees verder →