4. HET MIDWINTER RITUEEL  –  DE GEBEDSHAL (1)

TWEEDE FASE Om te lezen én te beluisteren klik hier: In vers 6 van de Daodejing wordt over Hemel en Aarde het volgende gezegd: De dalgeest sterft niet, dit wordt het mysterieuze vrouwelijke genoemd. De poort waaruit het mysterieuze vrouwelijke voortkomt wordt de wortel van hemel en aarde genoemd. . De dalgeest is een verwijzing naar de onverbrekelijke eenheid van… Lees verder →

1 van 9 MIDWINTERRITUEEL 2022

DE ZOON DES HEMELS .HET MIDWINTERRITUEEL HET TAOÏSTISCH MIDWINTERRITUEEL 2022 IS EEN COPRODUCTIE VAN TIJDVOOR TAO.NL EN PENTAGRAM BOEKINKEL.COM VOOR AUDIO / VIDEO OPNAME KLIK HIER: . De Allerhoogste: nadat hij was heengegaan, kwam er kennis omtrent zijn bestaan. Vers 17 van de Daodejing Ieder jaar tijdens de winterzonnewende bracht de keizer van China, namens zijn volk, een ritueel offer… Lees verder →

6. PODCAST TWEE GOUDEN PADEN

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=7891c9e26a Door de verschillende verzen van de Daodejing loopt een verborgen draad. Deze is bedoeld als een handreiking voor degene die de weg tot Tao wil gaan. In deze podcast staan daarom een aantal verzen uit de Daodejing centraal. Tussendoor zal steeds een muzikaal intermezzo te beluisteren zijn. De vorige podcast eindigde met de dringende vraag die Lao Zi ons… Lees verder →

4. PODCAST – TERUGKEER

. Het thema van deze podcast is: TERUGKEREN. In het taoïsme heeft terugkeren een andere betekenis dan die wij eraan toekennen. We zullen dit toelichten aan de hand van een aantal verzen uit de Daodejing. De Daodejing is zodanig geschreven dat het ene vers het andere toelicht, en vanuit een ander perspectief naar hetzelfde thema kijkt. In de eerste regel… Lees verder →

2 PODCAST MACROKOSMO – MICROKOSMOS

De tekst is te beluisteren via https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=fbfb9fb7a2 . HET MYSTERIE IN ONS Wat Tao is weet niemand. Tao is niet iets, in de zin van alles dat we kennen, kunnen berekenen, voelen, bedenken of ons voor kunnen stellen. In die zin is Tao Niets. Maar uit dat Niets zijn alle ietsen voortgekomen. Wij leven in een wereld die tijdelijk is,… Lees verder →

30. THE GATE KEEPER  – 

OLD PATTERNS . Those who connect their heart to hidden things are thus maintaining ghosts and phantoms. Yin Xi the Gate Keeper . The previous blog ended with the fact that the learning-sage on the Golden Path does not separate himself from the ten thousand things, but stays in contact with them. Seen as a microcosm we belong to the… Lees verder →