4. PODCAST – TERUGKEER

. Het thema van deze podcast is: TERUGKEREN. In het taoïsme heeft terugkeren een andere betekenis dan die wij eraan toekennen. We zullen dit toelichten aan de hand van een aantal verzen uit de Daodejing. De Daodejing is zodanig geschreven dat het ene vers het andere toelicht, en vanuit een ander perspectief naar hetzelfde thema kijkt. In de eerste regel… Lees verder →

2 PODCAST MACROKOSMO – MICROKOSMOS

De tekst is te beluisteren via https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=fbfb9fb7a2 . HET MYSTERIE IN ONS Wat Tao is weet niemand. Tao is niet iets, in de zin van alles dat we kennen, kunnen berekenen, voelen, bedenken of ons voor kunnen stellen. In die zin is Tao Niets. Maar uit dat Niets zijn alle ietsen voortgekomen. Wij leven in een wereld die tijdelijk is,… Lees verder →

30. THE GATE KEEPER  – 

OLD PATTERNS . Those who connect their heart to hidden things are thus maintaining ghosts and phantoms. Yin Xi the Gate Keeper . The previous blog ended with the fact that the learning-sage on the Golden Path does not separate himself from the ten thousand things, but stays in contact with them. Seen as a microcosm we belong to the… Lees verder →

29. THE GATE KEEPER

THE GOLDEN PATH If things are in accordance with their own kind, why not man? Yin Xi the Gate Keeper . The above question of the great sage Yin Xi arises from a profound observation: something is going on with us, human beings, that prevents us from living in accordance with the ability that we as a sort dispose of.… Lees verder →

26. THE GATE KEEPER – ENLIGHTENMENT

. Knowing one-self is enlightenment. Daodejing 33 When our heart is still, everything becomes clear. Yin Xi the Gate Keeper . In verse 33 Lao Zi talks about self-knowledge. It is possible that this initially causes us to think of knowledge about our own person. But in this verse the character zì自for ‘oneself’ is used. Subsequently, we now read: He… Lees verder →