Categorie: Tao

9. DE POORTWACHTER. ONZE TAO-NATUUR

De tienduizend dingen bestaan niet buiten Tao Zij zijn allen in Tao inbegrepen. Yin Xi de Poortwachter Taoïstische theorieën hebben altijd een praktische waarde. Alle ontwikkelingen die ooit van Tao uit zijn gegaan, werken in onszelf uit. Tao is alomtegenwoordig, en is daarom ook zowel in de kosmos, het zonnestelsel, onze wereld, als in onszelf. In taoïstische kunst wordt het… Lees verder →

7. DE POORTWACHTER. ÉÉN QI

Het water is Tao zeer nabij. Tao is in rivieren en zeeën. Is Tao dan niet ook in onze tranen? Yin Xi de Poortwachter In het taoïsme wordt gezegd dat wij in wezen microkosmoi zijn; afspiegelingen van een macrokosmos, en beide zijn doordrenkt van Qi. In zijn boek gaat Yin Xi hierop in. Hij begint met: Alle dingen in de… Lees verder →

4. DE POORTWACHTER. HET WERK VAN YIN XI

De deur naar Tao is open, maar deze is ontoegankelijk. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Bovenstaande uitspraak is afkomstig uit het werk dat Yin Xi de Poortwachter ons naliet. De legende verhaalt dat Lao Zi tijdens zijn verblijf op de Drakenberg gedurende drie jaar aan zijn Daodejing schreef. Hij besprak de inhoud ervan uitvoerig met Yin Xi en verwerkte… Lees verder →

TAO ( 2 )

TERUGKEER IS DE BEWEGING VAN TAO Terugkeer is de dynamiek van Tao Zwak zijn is de werking van Tao Alle dingen in de wereld komen van het ‘iets’. Maar het iets is geboren uit het ‘niets’. Daodejing vers 40 De blog ‘TAO 1’ eindigde met een gedeelte uit het eerste vers van de Daodejing. Daarin is te lezen dat alleen… Lees verder →

CORONA en TAO

CHINEES GEDICHT ivm CORONA VIRUS Wanneer het menselijk hart opgelucht is, zijn gemoedsrust vindt Wanneer het menselijke hart hekken en controleposten afbreekt Wanneer de leerling zijn hart opent en het boek omdraait Kijkt het in de verte en richt zich naar de zuidelijke berg Dit gedicht circuleert momenteel via sociale media in China. Het is geschreven naar aanleiding van de… Lees verder →

TAO (1)

TAO 道 De weg die gegaan kan worden is in geen geval de tijdloze WEG Laozi 1 In de Chinese wereld van vijf eeuwen voor onze jaartelling leefde een groot man, genaamd Lao Zi. Zijn naam betekent: ‘oude (老) wijze’ (子). Lao Zi schreef een boekje met 81 korte verzen, de Daodejing genaamd: het boek (jing) van Tao (dao) en… Lees verder →