8. DE POORTWACHTER MACROKOSMOS – KOSMOS – MICROKOSMOSIk ben

een klein universum.

En alles is daarin.

Yin Xi de Wachter

bij de Poort

Hier spreekt een wijze, een mens die in de onmetelijke ruimte van de kosmos kan kijken, en verder nog, tot voordat tijd en ruimte bestonden.

Over Yin Xi wordt gezegd dat hij in staat was zowel het verleden als de toekomst te zien. Dit vermogen bezat hij niet door wil, of door oefening, maar doordat hij voorbij de beperkingen van zijn persoon kon gaan.

De wijze is zich bewust welke mogelijkheden de mens tot zijn beschikking staan om in te gaan in Tao, want hij is die Weg zelf gegaan.

Hierdoor is hij zich bewust dat er in feite geen grens is tussen zijn microkosmos en de kosmos, en evenmin tussen de kosmos en het onnoembare mysterie.

Iedere scheiding tussen ‘dit’ en ‘dat’ is in hem overstegen. In zijn bewustzijn bestaat geen tijd, geen ruimte, geen grenzen; het is alomtegenwoordig. De wijze heeft dan ook geen naam, want namen vormen grenzen. Hij wordt gekend onder een bijnaam;

Yin Xi: ‘De wedergeboren verheven spirituele leraar’.


In de taoïstische scheppingsmythe uit zijn tijd wordt – heel beknopt – een energetisch transformatieproces beschreven. De impuls daartoe gaat uit van het onkenbare Tao en wordt uitgevoerd door de Teh, die onlosmakelijk met Tao is verbonden.

In de taoïstische wijsheid wordt het als bijzonder zinvol gezien om deze scheppingsmythe te kennen; want de ontwikkelingen die daarin worden beschreven hebben hun sporen in ons achter gelaten.  

Voor wie de Weg tot in Tao wil gaan, fungeren deze sporen als richtingaanwijzers.

Maar ze bevatten ook de kracht om de Weg te kunnen gaan.

Daarnaast geven zij aanvullende informatie opdat de reiziger niet zal verdwalen.


In Laozi 42 wordt deze scheppingsmythe aan ons overgedragen:

De Weg schonk het leven aan het Ene;

Het Ene schonk het leven aan de Twee;

De Twee schonken het leven aan de Drie;

En de Drie schonken het leven aan de tienduizend dingen.

De tienduizend dingen dragen Yin op hun rug en slaan hun armen om Yang heen.

Door het vermengen van ch’i komen zij in een toestand van harmonie.

Robert G. Henricks

De Weg verwekte het ene.

Het ene verwekte het tweevoudige

Het tweevoudige verwekte het drievoudige.

En het drievoudige verwekte de tienduizend dingen.

De tienduizend dingen dragen het Ontvankelijke (Yin) op hun rug en omhelzen het Scheppende (Yang).

Door het vermengen van Levenskracht (Ch’i ) bereiken ze een toestand van harmonie.

Bram den HondIn Tao – de Weg –  ligt alles dat bestaat, heeft bestaan, of nog zal bestaan. Niet als vorm, maar als energie, en die energie bevat informatie.

Deze energie-informatie transformeert onophoudelijk.

Door de werking van de Teh vindt een eerste transformatie plaats.

Tao wekt het Ene tot leven.

Het Ene is één in zichzelf. Het is een oer-kosmos, of macrokosmos.

Het Ene is in Tao en wordt gevoed door de Teh.

Tao, Teh en het Ene vormen een eenheid.

Deze eenheid wordt in het taoïsme ook wel genoemd:

De Oorspronkelijke Natuur”.

Deze natuur is de essentie van alle ontwikkelingen die nog volgen.

Zij is onze wezenlijke Natuur.

Wij zijn ten diepste ‘kinderen’ van het Ene.Het Ene is een eerste uitdrukking van de creativiteit van Tao. In het Ene ligt de oerchaos, vol energie-informatie van zeer hoge vibratie, want deze is één in zichzelf. Deze wordt Qi genoemd.

Qi heeft geen bewustzijn, maar Qi is bewustzijn. Het is een bewustzijn van zeer hoge spirituele aard die ver uitstijgt boven ons bevattingsvermogen.

De oerchaos is vol beloften: de hele schepping ligt erin, in nog ongeboren staat, als oerbeelden zonder vorm.

In de oerchaos ligt in aanleg de kosmos.

Maar ook de kiem van de mens; de microkosmos.

Yin Xi zei tot zijn leerlingen:

Alle dingen hebben hun eigen universum.Het Ene wekt de Twee tot leven.

Hierdoor ontstaat een nieuwe kosmos.

Daarin zijn Tao-Teh en het ENE als de oorspronkelijke natuur.

Nieuw is : de Twee.

Dit zijn twee manieren waarop de ene Qi zich uitdrukt: als Yin-qi en als Yang-qi.

Yin-qi is ontvangend van aard.

Yang-qi is uitstralend van aard.


Vers 42 van de Daodejing vervolgt met:

De Twee wekken de Drie tot leven.

Van Tao gaat opnieuw een impuls uit.

In reactie hierop richten Yin en Yang zich tot het onbeweeglijk Midden. Tezamen vormen zij de DRIE.

Opnieuw wordt een kosmos gevormd.

Daarin zijn:

Tao-Teh.

Het Ene en de oerchaos.

Yin-qi en Yang-qi.

Nieuw is: de Derde.

De beweeglijke Yin-qi en Yang-qi richten zich tot het onbeweeglijke Tao in het Midden.

Een onbeweeglijk midden heet in het Chinees: YONG

In deze kosmos werkt de drie-eenheid samen: YIN –  YONG – YANG.


Daodejing vers 42 vervolgt met:

De Drie wekken de tienduizend dingen tot leven.

Binnen in het Ene ligt als energieconcentratie zonder vorm onze kosmos. Deze wordt nu door de Drie tot leven gewekt.

Onze kosmos is het eerste ‘ding’.

Tao-Teh vormen er samen met de Qi van het Ene de oorspronkelijke natuur van.

Yin-qi en Yang-qi zijn de dynamiserende krachten van de kosmos.

Zij dragen het onbeweeglijk Yong in het Midden.

Nieuw in deze kosmos zijn de vormen.Yin Xi merkt op:

Alles verandert.

Hoewel de dingen voor elkaar verborgen zijn,

zijn ze maar één adem, één Qi.

q

De tienduizend dingen

dragen het Yin op hun rug

en het Yang in hun armen.

Binnen het Ene ligt als energieconcentratie zonder vorm onze microkosmos. In een volgende impuls die van Tao uitgaat wordt binnen de kosmos onze microkosmos tot leven gewekt.

Ook hiervan zijn Tao-Teh-en het Ene de oorspronkelijke natuur.

Dit spiegelt zich in onszelf.

Van de kosmos ontvingen wij ons lichaam: de VORM.

Yin concentreert zich in ons bekken.

Yang in ons hoofd.

Yong, als uitdrukking van Tao in ons hart.

De microkosmos is doordrongen van tijdloze Qi, maar in een veel lagere vibratie dan de Qi binnen het Ene.

Nieuw is: de ontwikkeling van een persoonlijk bewustzijn.


Vanuit inzicht in deze grootse samenhang sprak Yin Xi toen hij opmerkte:

Ik ben een klein universum,

En alles is daarin.

  4 Replies to “8. DE POORTWACHTER MACROKOSMOS – KOSMOS – MICROKOSMOS”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *