De Poortwachter en zijn tijdgenoten ( 1 )

.

Yin Xi stond bij zijn tijdgenoten bekend als iemand voor wie eenvoud op een vanzelfsprekende manier voortkwam uit zijn verbinding met Tao. Een van hen typeerde hem als volgt:

Diepgang was voor hem de wortel;

soberheid zijn leidraad.

Het is al weer enige tijd geleden dat op deze plaats een blog over Yin Xi de Poortwachter verscheen. Tijd dus om even bij te praten.

De blogs over zijn leven en werk werden zo goed ontvangen dat uitgeverij ‘De Rozekruispers’ voorstelde ze tot een boek te bundelen.

Bij het vormgeven van de blogs tot een boek stonden de soberheid en eenvoud van Yin Xi centraal. Een en ander nam méér tijd dan voorzien.

Maar nu kunnen we met grote blijdschap aankondigen dat over niet al te lange tijd zal verschijnen het boek van:

DE POORTWACHTER

.

In aanloop naar dat moment zullen we komende tijd op deze plaats in een aantal blogs tijdgenoten van Yin Xi aan het woord laten, en laten zien hoe hij in het huidige China bekend staat.

Maar wie was Yin Xi de Poortwachter ook al weer?

Hij is vooral bekend vanwege zijn relatie met Lao Zi en diens Daodejing.

Yin duidt een officiële titel aan in het oude China en Xi喜verwijst naar een speciale gebeurtenis, zoals een huwelijk of geboorte.

In China zijn verschillende oude geschriften bewaard gebleven waarin over Yin Xi wordt verteld, een ervan verhaalt als volgt:

Yin Xi (596 – 536 voor onze jaartelling) was een groot wijze in Tao. Hij woonde in een hoog gelegen bergketen ten zuidoosten van het huidige Xi’an waar hij de westelijke poort bewaakte. Tevens was hij als astronoom in dienst van de toenmalige keizer.

Yin Xi werd in zijn tijd gezien als een van de meest representatieve geleerden op het gebied van de Taoïstische leer en religie. Hij bestudeerde al op heel jonge leeftijd oude geschriften over deze wijsheid. Er wordt over hem gezegd dat hij omhoog kijkend de hemel observeerde en naar beneden kijkend de aarde onderzocht. Hij doorzag de mensen met mildheid zoals zij werkelijk waren en stond bekend om zijn onbaatzuchtigheid, helderheid en kalmte. Hij trad nooit op de voorgrond en streefde niet naar bekendheid, maar desondanks stond hij tot in de wijde omtrek bekend als een die in de stilte van de bergen zijn hart opende voor de zuivere essentie die van Tao uitgaat.

.

In het westen is het volgende verhaal over Yin Xi en Lao Zi bekend:

Lao Zi reisde op een zwarte buffel jarenlang door China. Hij probeerde de mensen bewust te doen worden van het grote mysterie van alles; en dit mysterie noemde hij Tao. Lao Zi was niet alleen een zeer wijs mens, maar hij leefde ook in harmonie met de Tao. Er waren helaas maar weinig mensen die voor deze wijsheid open stonden. Uiteindelijk besloot hij daarom China te verlaten en kwam aan bij de westelijke Poort. Daar werd hij tegengehouden door Yin Xi de poortwachter. Deze zei tot hem:  ‘Meester, nu u op het punt staat u terug te trekken, sta ik erop dat u een boek voor me schrijft.’

Daarop schreef Laozi een boek in twee delen: het boek van Tao en de Teh: de Daodejing. Het bevat 81 korte gedichten van in totaal ongeveer 5000 Chinese karakters: Nadat Lao Zi dit geschreven had passeerde hij de westelijke poort en heeft niemand hem ooit nog gezien.

.

In China gaat men ervan uit dat de Westelijke Poort die Yin Xi bewaakte gelegen was in de bergen van Hanguguan (ten oosten van het bekende Xi’an van de terracottabeelden) Daar bezocht Lao Zi hem en kwam de Daodejing tot stand.

.

In het dal van de Hangu-berg is een openluchtmuseum gebouwd.
Daarin worden Lao Zi en Yin Xi geëerd.
Er is een reconstructie te zien van de Poort die Yin Xi bewaakte.
Lao Zi
De Daodejing in steen gebeiteld

In een andere legende wordt gezegd onder welke omstandigheden Yin Xi en Lao Zi elkaar ontmoetten:

Yin Xi nam in het jaar 549 v.o.j. aan de nachtelijke hemel een bijzondere ster waar die naar het westen wees. Het westen wordt in China van oudsher gezien als symbool voor een oogst die kan worden binnengehaald. Kort daarna nam hij in het oosten een purperen wolk waar. Purper symboliseert in China onsterfelijkheid. Dit was voor hem het teken dat een volmaakt persoon op weg was naar de westelijke Poort.

Innerlijk bereidde hij zich op deze buitengewone gebeurtenis voor door te vasten, te mediteren en zijn innerlijke tempel nog verder te zuiveren. Daarna veegde hij de toegangsweg naar de pas over vele mijlen schoon om eer te betonen aan de naderende mens. Dit bleek Lao Zi te zijn.

.

Yin xi begroet Lao Zi
Yin Xi begroet Lao Zi

.

In nog weer een andere Chinese legende wordt het volgende gezegd:

Yin Xi en Lao Zi kenden elkaar omdat zij door huwelijksbanden aan elkaar verwant waren. Hun ontmoeting werd gezien als voorbestemd door hemelse krachten.

Toen Lao Zi bij de pas aankwam wist hij dat hij een broeder in Tao zou ontmoeten.

Yin Xi verwelkomde Lao Zi en nodigde hem uit om enige tijd bij hem te verblijven. Beide mannen voerden diepgaande gesprekken over de betekenis van het mysterie Tao.

Hun ontmoeting zou niet alleen een kantelpunt worden in de geschiedenis van het Taoïsme in China, maar de Daodejing die eruit voortkwam zou tot op de dag van vandaag wereldwijd van diepe betekenis blijken te zijn.

.

Lao Zi en Yin Xi met elkaar in gesprek
Yin Xi en Lao Zi met elkaar in gesprek

.

Door de komst van Lao Zi besefte Yin Xi dat zij niet alleen letterlijk, maar vooral figuurlijk aan een grens gekomen waren. Een nieuwe tijd diende zich aan.

In het taoïsme staat steeds het één maken van alle ‘twee’ centraal. Zo ook dat van Hemel en Aarde. Yin Xi leefde hoog in de bergen, dicht bij de hemel. Lao Zi had tijdenlang op aarde rondgetrokken. Beiden ontmoetten elkaar voor de Poort naar het Westen. Daar werden Hemel en Aarde met elkaar verbonden; dat vormde de basis voor de Daodejing.

De Poort die Yin Xi bewaakte is esoterisch gezien de poort naar de onsterfelijkheid. Alleen zij in wie Hemel en Aarde tot één zijn geworden, kunnen en mogen deze Poort passeren.

Maar vóór het zover is worden zij aan een laatste proef onderworpen.

Deze bestaat uit de vraag of men vanuit de innerlijk gerealiseerde eenheid tussen Hemel en Aarde, bereid is terug te keren naar de wereld van de tienduizend dingen om daar te werken in onbaatzuchtige liefde voor alles en iedereen.

Zowel Yin Xi als Lao Zi zeiden hierop diep van binnen ‘Ja’. Hun nagelaten werk getuigt dan ook tot in onze tijd van de mysterieuze kracht die achter de Poort verborgen is.

Hiervan getuigt het eerste vers van de Daodejing:

.

Kon Tao uitgezegd worden, dan zou het de eeuwige Tao niet zijn;

kon de naam genoemd worden, dan zou het de eeuwige naam niet zijn.

Als Niet-Zijn kan men Het noemen het begin van Hemel en Aarde;

Als Zijn kan men Het noemen de Moeder van alle Dingen.

Daarom, als men voortdurend Niet-Is (d.i. vrij van alle aardse begeerten) kan (men) zijn verborgen geheimenis zien;

als men voortdurend Is (d.i. vol begeerten), kan men er enkel de begrensde Vorm van zien.

Deze beiden, Zijn en Niet-zijn, komen uit hetzelfde voort, en hebben verschillende naam.

Beiden zijn zij geheimzinnig.

Het geheimzinnige er van is dubbel geheimzinnig.

Dit alles is de Poort van het spirituele Mysterie.

Vertaling: Henri Borel

.

.

In het werk van Zhuang Zi (ca. 369 -286 v.o.j.) dat ook bij ons bekend is wordt Yin Xi ‘Een oude erudiete onsterfelijke’ genoemd.

In hoofdstuk 33 van dit boek worden Yin Xi en Lao Zi als zijnde elkaars gelijken genoemd:

O ! Grenswachter Yin Xi!

O ! Lao Zi !

Jullie waren de allergrootste ware Mensen uit de oudheid!’

.

In de volgende blog komen opnieuw tijdgenoten van Yin Xi de Poortwachter aan het woord en zien we op welke manier volgens diverse legenden de Daodejing tot stand kwam.

  2 Replies to “De Poortwachter en zijn tijdgenoten ( 1 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *