De wijsheid van het grondeloze Tao (2013)

Gelijktijdig met het uitkomen van ´Hart voor Tao´ vond in juni 2013 een symposion over taoïsme plaats waarbij de bekende sinoloog prof. dr. Kristofer Schipper eregast was.In ´De wijsheid van het grondeloze Tao’ zijn alle toespraken die op dit symposion werden uitgesproken gebundeld.
Drs. Dianne Sommers sprak die dag over ´Dao als bron voor innerlijk werk´ Zij baseert zich op de Nei Ye een korte klassiek Chinese tekst uit ± 350 voor onze jaartelling. Daarin wordt gesproken over de betekenis van de geest voor de mens.  Over de betekenis die in die tijd aan ´de geest´ werd toegekend zei zij het volgende: ´Je kunt de geest uitnodigen om bij jou te verblijven, om dieper in jou door te dringen. Dat kun je doen door innerlijk werk.
De tweede spreker was dr. Dan Vercammen uit Antwerpen. Hij sprak over Chinese innerlijke alchemie, wat inhoudt het één maken van de twee in onszelf. Hij merkte hierover op: En uiteindelijk gaat het dan om een soort van eenmakingsproces, een hereniging met alles. Een praktijk die je terugbrengt naar een meer oorspronkelijke toestand. Uiteindelijk brengt je dat dichtbij Tao, bij de weg, het pad, of hoe men dat ook aanduidt.
De derde spreker was Elly Nooyen die de negen thema´s uit ´Hart voor Tao´ toelichtte. Zij sprak onder meer over de parel die ieder mens in het eigen hart met zich meedraagt en merkte daarbij het volgende op: ´Wil de parel in het eigen hart ont-dekt worden, dan is het niet belangrijk om veel te leren, te ontwikkelen of om veel te willen, want deze leggen allemaal als het ware een dunne sluier over het mysterie. Tienduizend sluiers over elkaar heen vormen een ondoorzichtige bedekking over de parel in het eigen hart. De weg van Tao gaan houdt in om deze bedekking weg te nemen. Dit doet men paradoxaal door niet te doen, door wei wu wei, door egoloos handelen.

Klik hier om het boek te bestellen (paperback)