Elly Nooyen

Zij schrijft vanuit de idee dat er momenteel in het westerse denken een belangrijke kanteling gaande is: het geloof in de ratio en het dualistisch denken beginnen plaats te maken voor het besef dat alle energie in het universum één oorsprong heeft. Deze is non-duaal, maar drukt zich in ons universum uit in twee polariteiten. De kunst is om deze twee weer tot één te brengen.

In een tijd van mondialisering daagt het besef dat noch de inzichten van het Oosten, noch die van het Westen alleenzaligmakend zijn. Beide bezitten hun eigen waarden en mogelijkheden, maar ook hun eigen beperkingen. Wie daar op een open manier naar kijkt herkent ze als evenzovele stromen die vanuit eenzelfde bron ontspringen.

In haar boeken probeert zij een verbinding te leggen tussen Oost en West. Daarbij staat centraal dat het niet alleen belangrijk is om inzichten te verkrijgen, maar net zo goed om te onderzoeken op welke manier die in praktijk gebracht kunnen worden. Ook denken en doen kunnen non-duaal zijn.

Haar basis ligt in haar leerlingschap van de geestesschool van het Rozenkruis.

Naast haar jarenlange studies van het taoïsme bestudeerde zij bij  sinoloog dr. René Ransdorp gedurende zes jaar de Daodejing vanuit het klassiek Chinees.

In de afgelopen jaren studeerde zij klassiek Chinees onder leiding van de Chinese Tan Ruomei.

Zij schreef  diverse boeken over het Taoïsme:

In 2013 verscheen bij ‘De Rozekruispers’ ‘HART VOOR TAO.

Daarin worden Taoïsme in het oosten en de Christelijke Gnostiek in het Westen gezien als twee takken van de boom van tijdloze, Universele wijsheid.

Ook in 2013 verscheen de symposionbundel  ´DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO waaraan zij samen met sinoloog dr. Dan Vercammen en filosoof drs. Dianne Sommers bijdroeg.

In 2017 verscheen ‘Mysteriën van Tao’. Een beschouwing over een aantal thema’s binnen het Taoïsme. In deze bundel werd ook de vertaling van de Daodejing door Henri Borel opgenomen. Borel was de eerste die de Daodejing vanuit het klassiek Chinees in het Nederlands vertaalde. Het origineel is niet meer in de handel, maar nu als herdruk verkrijgbaar.

In 2019 verscheen WEG IN TAO

Daarin wordt in 81 paragrafen de Taoïstische Weg van innerlijke alchemie beschreven en toegelicht met vele afbeeldingen.

Iedere paragraaf wordt afgesloten met een citaat uit een van de vele boeken uit de Taoïstische canon.

.

In 2023 verscheen YIN XI DE POORTWACHTER. Hij vroeg Lao Zi om de Daodejing te schrijven. Maar zelf schreef hij ook een boek. Daarin legt hij in toegankelijke taal uit wat de wijsheid van Tao voor ons inhoudt. Enkele gedeelten eruit zijn door Elly Nooyen in het Nederlands vertaald. Met kleurafbeeldingen.