Hart voor Tao (2013)

Hierin legt de auteur een relatie tussen het gnostieke Christendom en het taoïsme van Lao Zi en Zhuang Zi. In negen hoofdstukken worden de belangrijkste thema´s uit het taoïsme besproken en toegelicht: Tao: het onnoembare, Teh: de Deugd of capaciteit van Tao, het Ene, Xian Tian: de voorafgaande hemel, Yin en Yang, Zi Ran: het vanzelf zo zijn, You Wei: hebbende handelen, Wei Wu Wei: het doen van het niet-doen, en Hua: transformatie.
ParaVisie schreef over ´Hart voor Tao´:”Iedereen die over Tao een boek durft te schrijven, verdient bewondering. Niets lijkt immers zo ondoorgrondelijk als het alles van de Tao. Zoals de auteur zelf schrijft: “Tao is in al het bestaande: in de kosmos, overal op aarde, Tao is ook in de mens. Toch is Tao niet waarneembaar. Waar een mens ook kijkt: Tao is nergens te zien. Hoe scherp hij ook luistert: Tao blijft onhoorbaar. Wat hij ook aanraakt: Tao is niet te voelen.”Hoe knap is het in dit licht dat Elly Nooyen juist over deze ongrijpbare Tao zo´n prachtig, uiterst leesbaar en inzichtelijk boek heeft geschreven ! Haar focus ligt op het erváren van Tao. Een mens kan dat bereiken door het beoefenen van wu-wei, ´doen´ door niet te doen. wie dat pad gaat, ontvangt rust en kracht. Eeuwigheid is zijn deel. Ook ene pluim voor de uitgever trouwens: de tekst is op fraaie en functionele wijze van illustraties voorzien.”

Klik hier om het boek online te bestellen (paperback)

Klik hier om het boek online te bestellen (ebook)