HET MIDWINTER RITUEEL – 7 –

TAO

.

Ik verschil van anderen doordat ik waarde hecht

aan drinken bij de moeder.

Daodejing 20

.

DE DERDE FASE

Terugkeren naar de oorsprong houdt in: het permanente.

                            Daodejing 16

.

Onder: Hemels Pakhuis met drie poorten (zie foto hier onder)

Boven: de Ronde Altaar Tempel

Het is laat in de nacht – vlak voordat de Zon haar baan om zal wenden –  wanneer de Zoon des Hemels het Hemels Paleis verlaat. Gesteund door de keten van voorvaderen waarmee hij verbonden is, bereidt hij zich innerlijk voor op het hoogtepunt van het midwinterritueel. Dit zal in de Ronde Altaar Tempel plaatsvinden. Hiervoor wordt hij speciaal gekleed in een hemelsblauwe mantel.

Samen met zijn gevolg betreedt hij het laatste gedeelte van de Heilige Weg dat midden over het ronde plein loopt.

Dan staan ze voor drie los van elkaar staande Poorten. Zoals bij alle drievoudige poorten is en blijft de middelste ervan gesloten als eerbetoon aan het mysterie.

De grote heiligheid ervan wordt nog heden ten dage beschermd door een hek dat er rondom is geplaatst.

.

DE RONDE ALTAAR TEMPEL

Het permanente kennen heet: helderheid.

                            Daodejing 16

.

Drie poorten vóór de Ronde Altaar Tempel

Wanneer de Zoon des Hemels en zijn gevolg door de andere twee poorten gaan, komen ze op een groot plein. Aan het eind ervan staan drie bouwwerken die enigszins aan poorten doen denken. Deze vormen de toegang tot de Ronde Altaar Tempel. Alleen de Zoon des Hemels mag, één keer per jaar, deze Tempel betreden om er het laatste deel van het Midwinterritueel te voltrekken.

Zijn gevolg blijft achter op het grote plein.  In de donkere nacht ontsteken zij drie grote lantaarns die aan hoge palen zijn bevestigd, zodat ze buiten het Tempelcomplex te zien zijn. In de ronde Altaar Tempel zelf zijn dan al duizenden kleinere lichten ontstoken. Dit was destijds zo indrukwekkend dat er in oude kronieken over werd geschreven: “Eén lantaarn schijnt en tienduizend lantaarns lichten op als sterren aan de hemel.”

.

OPEN BEWUSTZIJN

Bewust zijn van het permanente

dan ook ontvankelijk;

Daodejing 16

.

Wanneer de Zoon des Hemels door een van de open poorten is gegaan bevindt hij zich op het allerlaatste gedeelte van de Heilige Weg met zijn drie banen.

Alleen in dit gedeelte van de Weg ligt het middelste gedeelte hoger dan de andere twee banen. Het Midden komt rechtstreeks uit op de toegang tot de Ronde Altaar Tempel.

Alleen de Zoon des Hemels mocht deze Baan betreden, en uitsluitend eens per jaar tijdens de laatste uren van het Midwinterritueel.

Zijn bewustzijn was ontvankelijk, zonder enig spoor van ego, zodat het open stond voor ‘het permanente’, voor werelden van volkomen Eenheid, die nooit in hun tegendeel verkeren.

Alleen in die staat van zijn kon hij de Ronde Altaar Tempel naderen, want deze is volkomen gewijd aan de grote Volmaaktheid.

.

SYMBOLIEK VAN DE TEMPEL

De Weg is volstrekt vaag en ongrijpbaar.

Vaag en ongrijpbaar, omvat hij toch vormen.

Daodejing 21

.

Deze Volmaaktheid wordt in de Ronde Altaar Tempel uitgedrukt in de symbolische betekenis die alle onderdelen van het bouwwerk hebben. De Weg tot Tao bestaat uit drie fases. De Ronde Altaar Tempel bestaat uit drie boven elkaar gelegen terrassen.

Het eerste is gewijd aan de Aarde; de fase van zuivering.

Het tweede terras is gewijd aan de mens; de fase van uitstralen.

Het derde is gewijd aan de Hemel; de fase van transmuteren.

Negen is in het taoïsme een heilig getal omdat rekenkundige bewerkingen altijd weer tot negen leiden. De bestrating van de drie terrassen bestaat steeds uit een veelvoud van negen stenen.

Iedere trap bestaat uit negen treden.

Er zijn vier toegangen tot deze Tempel, ieder bestaat uit drie trappen, bij elkaar zijn dit twaalf trappen; symbool voor de zodiak.

De Tempel is gebouwd op een enorm groot vierkant plein. Rond is symbool voor de Hemel en vierkant voor de Aarde. Het getal vier verwijst ook naar de vier  Tempels waarin de Zoon des Hemels jaarlijks een ritueel voltrekt (tijdens de twee equinoxen en de twee zonnewenden).

De drie terrassen zijn omvat door een weidse cirkelvorige muur, symbool voor het Ene. Vanuit de cirkel leiden vier paden naar de ingang van de Tempel. Deze paden liggen precies op de vier windrichtingen.

De Tempel  is op een heuvel gebouwd en bevindt zich in de openlucht. Beide symboliseren een grote openheid naar het Onnoembare. Alles in en om deze Tempel, erboven en eronder is een hulde aan het grote mysterie.

.

HET RITUEEL

Wie weet spreekt niet.

Wie spreekt, weet niet.

Daodejing 56

.

Wanneer de zon in de koude winternacht langzaam opkomt, heeft zij inmiddels haar baan omgewend. Vanaf dat moment loopt deze weer richting de evenaar en worden de dagen weer langer.

Wanneer de zon nét even boven de horizon oprijst, begeeft de Zoon des Hemels zich naar het bovenste terras, dat aan de Hemel is gewijd. Daar zal hij het derde en laatste deel van het Midwinterritueel voltrekken.

In het taoïsme wordt openlijk gesproken over de inhoud van de eerste twee fasen van de Weg; het zuiveren van de persoon in de eerste fase, en het uitstralen van lichtkracht in de tweede fase.

Er wordt echter nooit gesproken over de inhoud van de derde fase. Deze fase wordt kort samengevat als die van innerlijke alchemie. Het ingrijpende proces waarin het oude ik getransmuteerd wordt, wat leidt tot de geboorte van een tijdloos embryo. Eens zal zich daaruit een Mens ontwikkelen die leeft en werkt in het alomvattend Ene. Dit proces is een groots mysterie.

.

KONING EN PRIESTER

De Weg is eeuwig naamloos,

Als leenheren en koningen eraan kunnen vasthouden

onderwerpen de tienduizend dingen zich als vanzelf.

Daodejing 32

.

Er kan alleen iets van het mysterie in symbolen uitgedrukt worden. Hiervan getuigt de Ronde Altaar Tempel.

De Zoon des Hemels – die tevens keizer was – bestijgt, geheel alleen, de drie trappen van deze Tempel, op weg naar het bovenste terras. Datgeen waarmee hij innerlijk verbonden is, straalt hij woordloos uit ten dienste van zowel zijn volk, als de hele wereld. Het uitstralen van tijdloze energie is nooit aan tijd of aan ruimte gebonden. Degene die ervoor openstaat verandert erdoor, maar de kracht ervan doet alles en iedereen goed.

Precies op het moment dat de Zoon des Hemels op het bovenste terras aan kwam had werd er beneden een grote, bronzen klok geluid. Deze weergalmde over de wijde omgeving. Iedereen die het hoorde wist dat nu het meest heilige moment van het jaar was aangebroken. Het volk stelde zich hiervoor open door het werk neer te leggen en zich in stilte met het ritueel te verbinden. Uit eerbied voor het belangrijkste ritueel van het jaar kwam zelfs alle verkeer een tijd tot stilstand.

.

HET ALTAAR

Een veelheid aan woorden is snel uitgeput.

Beter is het om het Midden aan te houden.

Daodejing 5

.

Terwijl de dag langzaam aanbreekt, maakt de Zoon des Hemels zich innerlijk op om op het bovenste terras het hoogtepunt van het Midwinterritueel te voltrekken. Dit terras is het eigenlijke Altaar. Precies in het midden ervan ligt een ronde steen die iets boven de andere tegels uitsteekt. Rondom deze tegel ligt een cirkel van negen tegels. Daaromheen ligt een tweede cirkel van achttien tegels, de derde uit zevenentwintig, en zo verder. Er liggen totaal negen cirkels om de ronde steen in het Midden. De negende cirkel bestaat uit eenentachtig tegels, wat de meest volmaakte eenheid symboliseert.  

De Ronde steen in het midden symboliseert het absolute Ene.

De steen staat bekend onder verschillende namen zoals:

‘De Hemelse Middensteen’;

‘De Steen van het Opperwezen’; 

‘Het Hart van de Hemel’; of

‘‘De Steen van “Taiji’.

De laatste naam slaat op de volkomen eenheid die voorafging aan het tot leven wekken van Yin en van Yang

.

HET MIDDEN

De mensen liefhebben en de staat besturen,

kan dat door niet-doen?

Daodejing 10

.

Op het hoogtepunt van het Midwinterritueel betreedt de Zoon des Hemels het Hart van de Hemel. Hij verkeert in een staat van zelfverlorenheid, in het opperste wu wei.

Wat het ritueel van de Zoon des Hemels inhield is vanzelfsprekend nooit openbaar gemaakt. Wel is bekend dat hij dit ritueel eindigde door staande op de Ronde Steen met zachte stem een kort gebed uit te spreken..

De bouw van de Ronde Altaar Tempel is zodanig dat zijn woorden weerkaatst worden door de wanden en vloeren ervan, de woorden keren binnen een fractie van een seconde naar het Midden terug.

Terwijl de Zoon des Hemels in ‘niet-doen’ blijft, neemt het geluid toe in volume, wordt opnieuw weerkaatst en neemt opnieuw toe in volume totdat het uiteindelijk klinkt alsof honderden mensen dit gebed beamen, en het stijgt op tot in het onnoembare.

Dit magische geluid werd tot in de wijde omtrek gehoord en in de harten van zijn stil geworden volk ontvangen.

En de kracht ervan, die niet gebonden is aan tijd of ruimte, spreidt zich permanent uit over de hele wereld, om al wat leeft tot hulp te zijn bij het gaan van de Weg in Tao.

En in ieder die zich hiervoor openstelt, wordt – in het Midden zijn werkelijk Mens-zijn geboren.

.

Onpartijdig zijn, dan ook koninklijk.

Koninklijk zijn en dan ook ‘als vanzelf-zo-zijn’.

Als vanzelf zo zijn, dan ook Tao.

Tao is altijd durend.

Je leven lang dan ook niet uitgeput raken.

Daodejing 16

.

Reacties:

Theo: Ik hoop dat dit alles ooit in een boek gepubliceerd wordt!

Adelheid: Prachtig. Diep geraakt , zo mooi. Dank je wel.

Ingrid: Prachtige teksten en illustraties. Het is elke weer voeding voor de ziel.

Else: Wat een inzicht in die oude rituelen.

        Altijd wordt de hemelse mens geroepen: kom verder, kom thuis !

Roeland: Wat een prachtig verhaal !  !  !

Geert Wat een schitterende en duidelijke lezing ! Ben hierdoor weer een klein stapje dichter   

          bij het begrijpen van het mysterie gekomen.

Gerard: Mooi werk, maar er komt dan ook iets universeels van de wijsheid naar boven of

             naar voren, of komt eruit te spraken. Dat spreekt tot het hart. We lijken in staat om

             tot het Ene universele van de Wijsheid te ervaren.

Geert:  Mooi, goed om telkens weer tot het wezenlijke uitgenodigd te worden.

Jakkie: Tkx voor deze info. Geeft een andere en zeer waardevolle kijk op ‘Het’ . 

De illustraties  vind ik ook zeer mooi. 

Roland: Wat een prachtige serie blogs, heel erg bedankt.

Elles: Mooi! Maar zo is het niet meer in China. En ook in de rest van de wereld niet echt.   

          Maar innerlijke alchemie blijft mijn leidraad.

  3 Replies to “HET MIDWINTER RITUEEL – 7 –”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.