HET MIDWINTERRITUEEL – 5 –

De Heilige Weg

Breng leegheid tot haar uiterste grens;

Houd vast aan de rust in het Midden.

Alles keert terug tot zijn wortel.

Dit heet rust.

Daodejing 16 (zijdeversie)

.

DRIE POORTEN

Gebedshal met begin van de Heilige Weg

Nadat de Zoon des Hemels in de Gebedshal zijn gebeden voor een goede oogst heeft beëindigd  is het laat in de middag. Hij verlaat de Gebedshal en samen met zijn gevolg daalt hij drie trappen van ieder negen treden af.

Zij staan nu voor een gebouw met daarin drie poorten.

De middelste is gesloten met twee deuren. Iedere deur is versierd met negen rijen van negen gouden knoppen, symbool voor het opperste volmaakte: Tao.

Bij de ingang van de Tempel van de Hemel zagen we eenzelfde deur, maar deze stond open, want ieder mens wordt door het Hart in het hart uitgenodigd om de Weg te gaan. Waarom is deze dan  gesloten?

.

De Weg bestaat uit drie fasen:

In de eerste fase vindt een intensief proces van zuivering plaats. Dit leidt tot bewust worden dat het ‘ik’ zichzelf ten onrechte in het midden plaatst.

De Zoon des Hemels verbleef drie dagen in het Paleis van onthouding.

In de tweede fase werd het ‘zaad’ geoogst; de onsterfelijke kiem in het hart.

In de Gebedshal bad de Zoon de Hemels voor een goede oogst.

De middelste Poort

Nu breekt de derde fase aan: de Zoon des Hemels betreedt samen met zijn gevolg de lange weg die de Gebedshal verbindt met de Ronde Altaar Tempel. 

Er is echter een voorwaarde aan verbonden om deze fase te kunnen doorlopen: het bewustzijn dat de Weg alleen gegaan kan worden wanneer wij ons volkomen aan Tao in het Midden toewijden.

De middelste deur blijft altijd gesloten om aan te geven dat de Weg nooit gegaan kan worden met ons ‘ik’ in het midden.

De Zoon des Hemels ging door de rechter poort en zijn gevolg door de linker poort.

Op de foto is de looprichting van de Zoon des Hemels naar ons toe. De Tempel van de Hemel is momenteel een toeristische trekpleister. Alle poorten die oorspronkelijk gesloten bleven, zijn nu geopend.

.

DE HEILIGE WEG

De drievoudige poort komt uit op een brede weg die uit drie banen bestaat en bekend is als ‘Rode Trap Brug’.

Een andere benaming voor deze weg is: Heilige Weg, want zij voert naar de Ronde Altaar Tempel die aan de Hemel is gewijd. Om dit te benadrukken loopt de weg geleidelijk aan omhoog.

De weg bestaat uit drie banen van ieder tien meter breed. De baan in het Midden ligt iets hoger dan de andere twee. Deze wordt door geen mens betreden, want Tao is in het Midden.

Links: Ronde Altaar Tempel. Rechts de Gebedshal. Daar tussenin de Heilige Weg. Bovenin een gedeelte van Beijing.
De Heilige Weg/ Het Tempelcomplex is een toeristische trekpleister geworden, en bezoekers lopen over het midden van de Weg.

Terwijl de zon steeds verder naar de horizon zakt, schrijdt de Zoon des Hemels, in diepe stilte, over de oostelijke baan, die gewijd is aan de Zon.

Zijn gevolg volgt hem op enkele passen afstand over de westelijke baan, die gewijd is aan de Maan.

De Zon volgt het onzichtbare Tao in het Midden en de Maan volgt de Zon.

De weg is 360 Chinese meters lang, omdat er 360 dagen in een Chinees jaar zijn. Het jaar bestaat uit twaalf Chinese maanden van ieder dertig dagen.

.

VERBINDINGSWEG

Breng leegheid tot haar uiterste grens;

Houd vast aan de rust in het Midden.

.

Teruggaan naar de leegte houdt in: ons toewenden tot Tao in het Midden.

Wie de Weg gaat wordt dan ook leeg gezien naar zijn tijdelijke natuur. We worden leeg door het dagelijks ‘doen van het niet-doen’, wu wei. Dit neemt de bedekking weg die wij als ik-mens over het Hart in het hart hebben gelegd.

Dit is een langdurig proces dat door het gaan van de Heilige Weg wordt uitgedrukt. Met iedere stap op deze weg wordt steeds iets meer van de ballast afgeworpen die wij, jaar na jaar, en incarnatie na incarnatie, tussen ons en Tao hebben opgestapeld.

Tao is op deze Weg altijd in het Midden. Door ons ‘niet-doen’ wordt ‘het’ gedaan: minder ego-gericht worden. Hoe meer open we zijn, hoe stiller het in ons wordt. Deze stilte ontstaat spontaan doordat de tienduizend dingen ons hart steeds minder beroeren.

.

OMWENDEN

Alles keert terug tot zijn wortel.

Het midwinterritueel wordt gehouden op het moment dat de baan van de zon zich omkeert. Dit is ieder jaar enkele dagen voor kerstmis het geval. De zon lijkt een drietal dagen onbeweeglijk stil boven het zuidelijk halfrond te staan, om daarna richting de evenaar te gaan.  Op de afbeelding hiernaast is dit – heel vrij – afgebeeld door de twee witte banen die over een denkbeeldige aarde lopen. De rechterbaan drukt de loop van de Zon uit vanaf de evenaar naar beneden. Tot zij rond 20 december haar uiterste grens bereikt en zich omkeert. De linker witte baan drukt uit dat de Zon vanaf dat punt weer richting de evenaar beweegt. Zij keert terug naar ‘het Midden’, want Tao is in alles in het Midden, ook in onze aarde.

.

DE TERUGGAANDE WEG

Alles keert terug tot zijn wortel.

Dit heet rust.

Om tot Tao te komen, zullen ook wij ons om hebben te keren. De Weg wordt daarom wel ‘de teruggaande Weg’ genoemd. Het Chinese karakter voor ‘teruggaan’ heeft ook de betekenis van ‘herstellen’.

Op de heengaande Weg ontplooiden we een eigenheid onze tijdelijke natuur. Hierdoor raakten we steeds verder van Tao vandaan.

Op de teruggaande Weg laten we alles los dat tussen Tao en ons in is komen te staan; de verbinding met Tao wordt hersteld.

Taoïsme is geen religie of een filosofie, maar een levenshouding om de onsterfelijke natuur in ons te realiseren. Dit is een Weg die van alle tijden is en die daarom ons ook in deze tijd nog steeds gegaan kan worden door ieder die zich ervoor openstelt.

.

‘Rust’–

Dit betekent terugkeren naar je bestemming.

Terugkeren naar je bestemming is eeuwig zijn.

Daodejing 16 (zijdeversie)

.

Woensdag 22 december verschijnt deel 6 over het Midwinterritueel,

en vrijdag 24 december deel 7.

  One Reply to “HET MIDWINTERRITUEEL – 5 –”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.