Lezingen

Regelmatig verzorgt Elly Nooyen lezingen over diverse onderwerpen die betrekking hebben op het taoïsme. De focus daarbij ligt op de betekenis voor ons dagelijks leven. Passende onderwerpen worden in overleg met de opdrachtgever gekozen. Enkele voorbeelden: Drie tijdloze schatten in het hart; De Teh en wij; Tao, de Koninklijke weg; Yin, Yang en Yong, drie universele krachten; Innerlijke alchemie en wij; Wanneer niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan.

Bij de lezingen staat een goede interactie met de aanwezigen voorop. De bedoeling is de teksten zodanig over te dragen dat deze zich betrokken weten. Om dit te bevorderen wordt de tekst niet in zijn geheel voorgelezen, maar is er steeds gelegenheid voor reflectie door de aanwezigen. Ook maak ik gebruik van toelichtende tekeningen die ter plaatse gemaakt worden.

Ga hier naar de data van de lezingen.