Mysteriën van Tao en de Daodejing (2017)

In het najaar van 2015 werden online gedurende negen weken, negen thema´s uit het taoïsme gepubliceerd. Deze teksten zijn bedoeld voor hen die op basis van Tao naar levensverdieping zoeken. Het diepe innerlijke weten dat er in ons een vonk van de geest, een vonk van Tao gelegen is, kan ons helpen om ons leven een andere wending te geven. het sluimerende besef dat wij als sterfelijke mensen ingebed zijn in de onsterfelijkheid kan al bevrijdend werken.Het voorwoord werd geschreven door Paul Salim Kluwer.
In het voorjaar van 2017 werden deze teksten gebundeld en vormden het vierde boek van de Spirituele Teksten Bibliotheek uitgegeven door de Rozekruis Pers. Daarin werd ook de eerste vertaling uit het Chinees in het Nederlands opgenomen van Henri Borel. Hij schreef deze in 1897. Deze uitgave is al decennialang alleen nog antiquarisch verkrijgbaar, en dan nog heel sporadisch.
De Nederlandse Bibliotheek Dienst schreef een recensie over ´Mysteriën van Tao´: ´Thematisch overzicht van de mysteriën van Tao: de onnoembare geheimzinnige kracht die overal aanwezig is en toch niet te definiëren. De auteur bestudeerde klassiek Chinese teksten en baseert zich in dit boek op de levensfilosofie van de Chinese wijze Lao Zi, waarbij zij op een deskundige wijze laat zien dat eeuwenoude wijsheden verrassend tijdloos en inspirerend kunnen zijn. De negen thema´s verschenen al eerder in de vorm van een online cursus en worden in het tweede gedeelte van dit boek aangevuld met de alom geprezen Nederlandse vertaling van de Daodejing uit 1897: een zeer bijzondere prestatie van de sinoloog Henri Borel, die Chinese karakters om wist te zetten in een letterschrift. Mede door het feit dat deze vertaling niet meer verkrijgbaar is, zal deze uitgave voor de liefhebbers een zeer waardevolle aanwinst zijn. De inhoud wordt gekenmerkt door een grote mate van zorgvuldigheid. Voor de beginnelingen die op zoek zijn naar oosterse inspiratiebronnen en persoonlijke ontwikkeling is dit alles misschien te specialistisch en daardoor minder geschikt´. 

Klik hier om het boek online te bestellen (paperback)

Klik hier om het boek online te bestellen (ebook)