Reacties

 • Roland on Het midwinterritueel deel 2: “Wat een prachtig verhaal weer Elly !!!november 29, 2021
 • Trips Jacqueline on HET MIDWINTER RITUEEL – 1 –: “Wat een prachtige kleurtekeningen .november 21, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on TAO EN HET THOMAS EVANGELIE: “Mooi, dankjewel, goed om telkens weer tot het wezenlijke uitgenodigd te wordennovember 16, 2021
 • Adelheid Pattes on TAO EN HET THOMAS EVANGELIE: “prachtignovember 1, 2021
 • Geerte Evers on TAO EN HET THOMAS EVANGELIE: “Wat een schitterende duidelijke lezing! Ben hierdoor weer een klein stapje dichter bij het begrijpen van het mysterie gekomen. Heel hartelijk bedankt hiervoor.oktober 27, 2021
 • Roeland Schweitzer on TAO EN HET THOMAS EVANGELIE: “Mooi altijd niet ik weer herinnerd worden, mezelf herinneren je tekst heeft me geholpen. Dankjewek. Roeland Schweitzeroktober 24, 2021
 • Theo van Rooij on 24. DE POORTWACHTER. TAO IN HET MIDDEN: “Elke keer weer diepzinnige lessen van Yin Xi, die in eerste instantie ontstellen maar uiteindelijk diepte voor diepere mogelijkheden mogelijk maken. Momenteel lees ik vaak teksten naar Tswang-Tze, ook In de traditie van het Tao-isme zoals: “Er is geen groter rover dan Yin en Yang, aan wie niets tussen hemel en aarde ontsnapt. Maar het zijn niet Yin en Yang, die de rol van rover spelen; het is het gemoed, dat hen toelaat dit te doen”. Ons gemoed, onze ziele-gerichtheid en verbondenheid met Tao, kan Yin en Yang in harmonie brengen, Ga door, elke keer helpt Yin Xi en en de andere Tao-isten op onze innerlijke weg, hoger en dieper, een weg die nooit ophoudt. Hoger en wijder straalt het gemoed, glans van de ziel die wonderen doet….oktober 16, 2021
 • Theo Lamers on 24. DE POORTWACHTER. TAO IN HET MIDDEN: “Lieve Elly, sinds het mij fysiek niet voor de wind gaat geven jouw blogs mij steun en troost. Het hoofd gaat luisteren naar het Hart. Dankjewel. Ik geniet ook van je papier- en schilderwerk!oktober 11, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on Lezing: “ONBEWERKT HOUT”: “je neemt ons mee op de weg van de leerling-wijze! Dank daarvoor.september 20, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID: “Prachtig weer, dankjewel. Door vol te houden bereikte de slak de ark van Noach. met aandachtige groet, Roelandseptember 19, 2021
 • Elly Nooyen on 23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID: “Je schrijft dat je ‘ik’ kwijtraken om tot leegte te geraken, bijkans onmogelijk is. Dat zou best wel eens kunnen, want dan is er immers een doel: tot leegte willen geraken. En een doel kan alleen met inzet van onze wil nagestreefd worden. en de wil is nu juist onderdeel van ons ‘ik’. En dan zetten we ons 100% in, maar kijkt op de achtergrond altijd de controleur in ons mee, die snel even een cijfer geeft aan onze ik-loosheid, en daarmee het ik juist versterkt. Lao Zi zegt dan ook in meerdere verzen dat alleen wanneer ‘niet-doen wordt gedaan’ er niets ongedaan blijft. (Vers 48 en vers 43) Ellyseptember 16, 2021
 • Elly Nooyen on 23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID: “Dank je Cees voor je inbreng. Het is zeker zo dat mede door observaties binnen de kwantumnatuurkunde er inzicht is ontstaan over de mate waarin wij onze eigen wereld creëren. Of eigenlijk De ‘echte’ wereld – het onnoembare – is inderdaad niet door ons te vatten, zoals je terecht opmerkt. Tao is en blijft altijd in het verborgene, zoala LAo Zi terecht opmerkt. maar de Kracht, de werking die ervan uitgaat is te ervaren. Deze heeft vele niveaus, op welke ervan we iets ervaren van die Kracht hangt af van de mate waarin wij innerlijk stil zijn. Stil in de betekenis dat er dan geen dualiteit in ons is, tot er alleen nog ‘leegte’ is, leegte in de zin van ‘niet bezet zijn door wat dan ook’. En dat noemen we ego-loos, wat een andere term is voor het ‘wu wei’, voor het ‘doen van het niet-doen’. En dan zijn we sprakeloos. ik zie met belangstelling uit naar je essay. hartelijke groet, Ellyseptember 16, 2021
 • Cees schrama on 23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID: “Beste elly Je raakt hier een mooie kern aan. De wereld bestaat voor iedereen als een eigen wereld met eigen ogen oren en gevoel gevuld De wereld bestaat eigenlijk voor ons niet Jij noemt het de leegte inderdaad is er kwantum mechanisch Mogelijkheid toe (lees universum uit het niets) Maar ja je ik kwijtraken om tot leegte te geraken is bijkans onmogelijkseptember 13, 2021
 • Cees Schrama on 23. DE POORTWACHTER. VAN KENNIS TOT WIJSHEID: “Elly je observaties in deze blog scheren langs de kern Er is namelijk volgens mij geen 1 wereld maar iedereen creeert zijn/haar eigen wereld door eigen zintuigen observaties dus rond eigen ik. De echte wereld is eigenlijk ik- loos maar voor ons niet te vatten door onze ik zodra we dat wilken bevatten maken wij het deel van onze wereld Jij noemt dat leegte prima dus ontdaan van eigen ik Ik ben bezig met essay de wereld bestaat niet Raakt aan zelfde probleem Groeten ceesseptember 12, 2021
 • Roeland on 22. HET GEHEIM VAN DE POORTWACHTER: “Hulde, Elly! Voor wie geïnteresseerd is: het onnoembare dat de ware natuur is en in ons hart rust, wordt ook door Paulus benoemd in 2 Cor. 4:7, we zijn een aarden pot voor ‘deze schat’. met aandachtige groet, Roelandjuli 13, 2021
 • Jan Kees on 22. HET GEHEIM VAN DE POORTWACHTER: “Ben weer getroffen door de eenvoud van Het Pad. En de aanwijzingen om dit pad te kunnen vinden zonder zoeken. Nu nog het “ik” beteugelen dan vind je zonder zoeken.juli 1, 2021
 • Theo Lamers on 22. HET GEHEIM VAN DE POORTWACHTER: “Dank Elly voor al je ‘Poortwachters’ maar deze in ’t bijzonder. Fijne rustperiode en tot ziens op Renova. Hartelijke vriendengroet, Theo Lamersjuli 1, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 20. DE POORTWACHTER. Het menselijk vermogen: “Iedere keer komt de Poortwachter weer met woorden waar ik meteen aanvaarding, liefde en geduld bij ervaar: Zit je in een pre-persoonlijk, persoonlijk of ( post- of) transpersoonlijk stadium, het is goed. Ik mag nu aan de weg terug beginnen. Ook in Poortwachter 20 herken ik weer ‘beelden’, die ik in de bijbel tegenkom, bv over de sluier in Jes. 25 of woorden van Paulus in 1 Cor. 13: ‘Nu ken ik nog onvolkomen’. De woorden van Tao zijn vaak eeuwen ouder dan de bijbelse teksten, de woorden van Tao zijn meer oorspronkelijk, minder gekleurd door cultuur, richtingenstrijd, politiek en vroeg-kerkelijke interpretaties. Tao: thuiskomen en dan ontdekken dat je eigenlijk nooit weg was.juni 16, 2021
 • Roeland Schweitzer on 21. DE POORTWACHTER – DE HEILIGE MENS: “Mooi. Sluit aan bij een van de lessen uit de Tao Te Tjing. Wat is een slecht mens? De zorg van een goed mens. Een voorbeeld van de eenheid van yin en yang. Hartelijke groet.juni 7, 2021
 • Marijke Kaniok on 21. DE POORTWACHTER – DE HEILIGE MENS: “Dit is weer zo duidelijk en helder uitgelegd, ja, voor je uit-ge-spreid, wat uit-leggen zegt. Neem je dat wat voor je uit-ge-spreid ligt ter harte, dan voegt alles in het leven zich daar naar….. Dan hoeft er niet “gestreefd” te worden! Dank, dank voor deze blog!juni 7, 2021
 • Anne Joke van de Snepscheut on 21. DE POORTWACHTER – DE HEILIGE MENS: “Zo prachtig uitgelegd en omschreven! Ik denk dan meteen aan buitenlandse vrienden, met name in Nieuw Zeeland Het is zeker niet mogelijk om deze blog in het Engels beschikbaar te hebben? Hartelijke groetjuni 7, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 19. De Poortwachter – De dubbele koers: “Dankjewel. Ik vraag me af of “het groot verlangen van de leerling-wijze naar een moeilijk benoembaar iets” ook tot een ervaring van iets melancholisch kan leiden.mei 3, 2021
 • Elly Nooyen on 2. DE WEG VAN DE KEIZER. DE POORT IN HET MIDDEN: “Beste Leo P. Appel. De aarde is opgenomen / ligt ingebed in het alomtegenwoordig Tao. Tussen Tao en onze kosmos liggen diverse bestaans-sferen. Daarin bevinden zich energieconcentraties met een bewustzijn dat dieper/ hoger is dan die van ons mensen op aarde. Uit deze sferen ‘dalen’ regelmatig wezens af naar ons om ons de Weg vóór te gaan. Zij komen uit non-duale sferen en zijn hierdoor ‘Buiten-kosmisch’, al is dit in het licht van de tijdloosheid natuurlijk allemaal maar ‘bij wijze van spreken’.april 19, 2021
 • Leo P-Appel on 2. DE WEG VAN DE KEIZER. DE POORT IN HET MIDDEN: “Vraag Aangezien meerdere religies spreken over goden/engelen dan wel zoon des hemels Zou de zoon des hemels dan een buitenaards intelligent wezen kunnen zijn?april 18, 2021
 • Leo on 15. DE POORTWACHTER. DE WEG VAN DE WACHTTOREN: “Genoeg stof tot nadenken en zelfreflectie. Ik zou graag meer verdieping willen ervaren.april 16, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 18. DE POORTWACHTER DE EEUWIGE ESSENTIE: ““Wanneer een kind opgroeit verdwijnt de tijdloze natuur naar de achtergrond.” De pasgeborene heeft nog geen ‘ik’ en leeft in de oorspronkelijke alverbondenheid. Dit schrijft Edward Robinson In zijn boek ‘Oorspronkelijk visioen’ (1979) dat handelt over religieuze ervaringen van kinderen. Als het ‘ik’ zich ontwikkelt (en dat moet zich ook ontwikkelen, zie Elly Nooyen, Weg in Tao) komt de prenatale natale natuur op de achtergrond. De omgekeerde weg volgen, d.w.z. de weg van Tao gaan als een leerling-wijze betekent dat je heel bewust weer in contact kunt/wilt komen met deze oorspronkelijke natuur, want hoewel op de achtergrond, is deze nooit weg, maar altijd aanwezig. Ken Wilber beschrijft in zijn boek ‘Zonder grenzen’ (1983) de (mogelijke) ontwikkelingsfasen van een mens: 1 baby, leeft in en vanuit alverbondenheid 2 identificatie met het totale organisme van lichaam,.geest ziel, maar apart van de wereld 3 identificatie met geest/ego 4 identificatie met persona (het gewenste deel van het ego) 5 bewustwording van beperkte blik en schaduwkanten 4b onderscheiding tussen ego, zelf en bewustwording dat schaduwzijden ook bij je horen 3b nieuwe bewustwording van het lichaam, bewustzijn dat je meer bent dan je geest/ego 2b bewustwording van de onderlinge verbondenheid van alles (Thich Nhat Hanh, inter-zijn) 1 bewustwording dat alles uiteindelijk één is.april 13, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 18. DE POORTWACHTER DE EEUWIGE ESSENTIE: “Bij de passage met de baby is een opvallende gelijkenis met Robinson’s ‘oorspronkelijk visioen’ bij pasgeborenen. Telkens zie ik weer raakvlakken tussen de traditie van Tao en andere filosofisch/religieuze tradities. Tao staat aan de oorspronkelijke basis van ons zijn. Prachtig, dankjewel.april 12, 2021
 • Jan Kees on 18. DE POORTWACHTER DE EEUWIGE ESSENTIE: “Wat een kracht schuilt er in: De eeuwige essentie is niet geboren, en gaat niet verloren. Wat een wijsheid! Wat een levensles!april 12, 2021
 • Han Pegman on 18. DE POORTWACHTER DE EEUWIGE ESSENTIE: “Hallo Elly, Dit was weer een mooie aflevering. Het mooie vind ik vooral als je eenvoudige voorbeelden geeft. Net als in sprookjes ons hart geraakt wordt door de magie van de taal, die rijk is aan beelden, heb jij het vermogen om de duistere processen van de Dao met beelden uit het dagelijks leven dichter bij ons bewustzijn te brengen. Voeg daarbij de fraaie verzorging van je blog, dan resulteert dat in steeds meer mensen, die je weet te raken. Een hartelijke groet van Han.april 12, 2021
 • Anneke on 18. DE POORTWACHTER DE EEUWIGE ESSENTIE: “Heb de laatste 2blogs net gelezen. Heldere tekst.april 11, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 17. DE POORTWACHTER – Twee mogelijkheden: “mooie en tegelijk ook duidelijke taal! Dankjewelapril 7, 2021
 • Rina Pasman on 17. DE POORTWACHTER – Twee mogelijkheden: “Met grote dank aan alle poortwachters: Een haiku,: Verhalend Heel-Al O,Liefdevolle Wijsheid Schenkend Tijdloosheid.april 3, 2021
 • Aurelia on 17. DE POORTWACHTER – Twee mogelijkheden: “Mooie uitleg Elly.maart 28, 2021
 • Elles on 17. DE POORTWACHTER – Twee mogelijkheden: “Mooi Elly Dankjewelmaart 28, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 16. DE POORTWACHTER Twee naturen, één kracht.: “Niet alleen de inhoud, maar ook de vormgeving is hier – net zoals in je boek Weg in Tao – prachtig. Dankjewel.maart 27, 2021
 • Rina Pasman on 16. DE POORTWACHTER Twee naturen, één kracht.: “Een Haiku Poortwachter Schipper Wonderbaarlijke Eenheid Schenkers Zuiver Lichtmaart 8, 2021
 • Elly Nooyen on 15. DE POORTWACHTER. DE WEG VAN DE WACHTTOREN: “Dank je wel voor je vraag. Dit ritueel had een esoterische oorsprong. Deze is leidraad geweest bij deze vijf blogs. in een van zijn artikelen schrijft de onlangs overleden sinoloog Kristofer Schipper hierover. Ik heb niet terug kunnen vinden waar precies. Mocht ik daar achter komen dan laat ik je dit weten. In latere tijden is dit ritueel veruiterlijkt en werden letterlijk dierenoffers gebracht. De toenmalige keizers waren ook niet allemaal ingewijden meer in de Weg van Tao. Op internet is heel veel te vinden over dit ritueel. Ik hoop je hiermee iets verder kunt. hartelijke groet, Elly Nooyenfebruari 24, 2021
 • Marianne Vos on 15. DE POORTWACHTER. DE WEG VAN DE WACHTTOREN: “Dag Elly en anderen, Ik heb de 5 boeiende recente blogs gelezen. Zijn die ook in een boek beschreven en zo ja, welk? vr.gr. Marianne Vos Egmond aan Zeefebruari 21, 2021
 • Roeland Wijkhuizen on 15. DE POORTWACHTER. DE WEG VAN DE WACHTTOREN: “Dankjewel. Het begrip ‘microkosmos’ is weer wat duidelijker.februari 18, 2021
 • Jan Kees on 5. DE WEG VAN DE KEIZER. DE VERBINDING: “Deze blocs lezend voelde ik me als door een gids rondgeleid. De teksten en afbeeldingen visualiseren de tekst zo mooi. Dat deze heilige plek, de tempels en de spirituele kennis die daar zijn, nu een toeristische trekpleister geworden zijn, laat zien hoever de mens is afgedwaald. En toch, het is er.december 27, 2020
 • Theeo Lamers on 5. DE WEG VAN DE KEIZER. DE VERBINDING: “Lieve Elly en medewerkers, Dank voor jullie inspanningen afgelopen jaar! Ook voor jullie een gezonde en ingetogen kerstperiode. Vriendengroet, Theodecember 24, 2020
 • Aurelia on 3. DE WEG VAN DE KEIZER. HET MIDWINTER – RITUEEL: “Beste Elly, Wat deze dienaar, ik, in het verhaal mis, is dat de Zoon des Hemel altijd de Wil van de Hemel volgde. Nu zijn wij allemaal Zonen des Hemel, jammer genoeg dat wij ons eigen wil blijven volgen, waardoor wij zoveel chaos in de wereld veroorzaken. Het zou mooi zijn, zouden wij van de Tao Beoefenaars uit de Zoudheid kunnen leren.december 20, 2020
 • Theo van Rooij on 2. DE WEG VAN DE KEIZER. DE POORT IN HET MIDDEN: “Dit alles lezende zie je de geweldige universaliteit van de grote spirituele impulsen. De zonnewendes en equinoxen, (zo noemen wij dat maar in feite zijn het aardewendes, immers de aarde keert zich toe tot de zon en niet andersom), zijn in het zuivere christendom ook vier hoogtijdagen: Kerst, Pasen, Pinksteren en de vierde was bij de Katharen bekend als het manisola. De geboorte van het Licht, de overdracht van het Licht tijdens het Avondmaal, het bekrachtigen van de leerlingen tijdens Pinksteren en dan de oogst van wijsheid en liefde tijdens het manisola. Winter. lente, zomer, herfst. Er zijn diepe mysteriën met dit alles verbonden en dat dit ook in Taoïsme bekend was, terwijl er geen contact was in die tijd duidt op een geweldige universaliteit, inspiratie vanuit het Hemelse. Goed dat deze wijsheid weer openbaar gemaakt wordt. Inspirerend om de boodschap uit het Oosten te lezen.december 19, 2020
 • J.L.P. van de Snepscheut on 2. DE WEG VAN DE KEIZER. DE POORT IN HET MIDDEN: “wat geweldig mooi!december 15, 2020
 • Dick van Niekerk on 1. DE WEG VAN DE KEIZER. DE TEMPEL VAN DE HEMEL: “Prachtige uitleg van de getallen drie en vooral negen in relatie tot Tao. Voor mij is de functie van de voorafgaande hemel een openbaring. Dank je wel!december 6, 2020
 • Aurelia on 14. DE POORTWACHTER. DE VERBORGEN SLEUTEL: “Hai lieve Elly, Deze proces is hier heel mooi verwoord. Ik herken die drievoudige Tempel.november 15, 2020
 • Marjet on 2. DE POORTWACHTER. DE GROTE VERANDERING: “Op de drempel van de tijd na schier eindeloze gang naar toekomst, door verleden is daar die ene stap in heden… De toegangspoort naar Eeuwigheidnovember 8, 2020
 • Anneke Bijlsma on 13. De Poortwachter. Yin Xi en wij: “Lieve Elly, Het is weer een heel bijzondere tekst! Lieve Elly, Al weer een mooie en duidelijke tekst! Ik zal de tekst nog een paar keer lezen, omdat je een eerste keer soms ergens overheen leest! Lieve groet, Anneke Bijlsmanovember 2, 2020
 • Jan Kees on 13. De Poortwachter. Yin Xi en wij: “Elly weer een mooie opdracht voor een ieder. En dankjewel voor de afbeeldingen erbij.november 2, 2020
 • Elly Nooyen on 13. De Poortwachter. Yin Xi en wij: “Dank je wel voor deze visie Aurelia. Het is zeker zo dat met de tijd ook de mens verandert. Inzichten veranderen ook. In deze wereld verandert alles. Het enige echter dat niet verandert is dat alles verandert. Maar midden in alle verandering ligt dat wat nooit verandert omdat het niet tot de dualiteit behoort: Tao. En de Poort daartoe verandert ook niet. Alleen de manier waarop deze open gaat verandert met de tijd. Hopelijk hierover in de volgende blog meer.november 2, 2020
 • Elly Nooyen on 13. De Poortwachter. Yin Xi en wij: “Wat prachtig zeg: Roeland: het begrip van Tao loslaten en dan vervolgens ook het loslaten weer loslaten. Dat is nog een taoïstisch! Voor je het weet hebben we ons geïdentificeerd met het loslaten en kloppen ons ermee op de borst. Het zou triest zijn, ware het niet dat wanneer we het inzien we spontaan om onszelf moeten lachen. Misschien wordt het dan in ons losgelaten? Wat een uitnodigende titel: “De Zenmeester die blafte”. fijn dat je dit inbrengt !november 2, 2020
 • Roel schweitzer on 13. De Poortwachter. Yin Xi en wij: “Mooi Elly en voor mij geldt het zoeken naar (begrip van) Tao loslaten en dan het loslaten loslaten. Je schaduw loslaten, dat valt echter ook niet mee. Tot op het moment dat je op je schaduw trapt, zoals een kind in een plas, en je in lachen uitbarst. Goedemorgen. Op de Tao dag, vorig jaar in de Metaalkathedraal gaf Ben Zondervan een workshop “Mediteren met Lao Zi”, zo heet ook zijn boek. Nu heeft hij een nieuw boek geschreven “de Zenmeester die blafte “. Kort, radicaal, opdringerig zelfs, het laat me niet los en verbindend. Van Zazen naar Tao en andersom. ook Mooi. tkyi Hartelijke groetnovember 2, 2020
 • Aurelia on 13. De Poortwachter. Yin Xi en wij: “Lieve Elly, Dit is weer een mooie manier om de Innerlijke Poortwachter uit te leggen. Maar in mijn nederige manier van begrijpen, gaat dit terug naar de oude tijd, toen de zoekers of de leerling-wijzen, zoals jij ze noemt, hun ziel helemaal hadden moeten zuiveren en al hun deugden moesten vervolmaken, door alles op te offeren en door vele ontberingen heen te gaan, en dan pas kon de poort bij hen geopend worden. Maar nu dat wij in de laatste periode van het universum zijn, wordt door de grote genade van Tao, eerst de poort geopend bij ons en daarna gaan wij onszelf verder cultiveren. Hiervoor krijgen wij kracht van Tao die ons zal helpen met onze opruiming. Ik leer heel graag verder van jou.november 1, 2020
 • Fleur on 12. DE POORTWACHTER. DE BRUG: “Met dankbaarheid en diep liefdevol respect voel ik de woorden dieper en dieper zinken.oktober 19, 2020
 • Anneke Bijlsma on 12. DE POORTWACHTER. DE BRUG: “Ik ben er weer merk ik! Het is een prachtige tekst. En ik ben zo blij dat ik deze tekst van binnenuit kan beamen! Dank je wel Elly!oktober 18, 2020
 • Elly Nooyen on 12. DE POORTWACHTER. DE BRUG: “Prachtige toevoeging! Het zijn op die brug is de essentie: de WEG.oktober 18, 2020
 • Theo van Rooij on 12. DE POORTWACHTER. DE BRUG: ““De wijze begrijpt de dingen altijd naar hun tijdelijke aard”. Op de brug ga je inzien dat al het tijdelijke een gelijkenis is, zoals Goethe dat stelde. Daarom kun je alleen over de brug en door de poort als de essentie van het leven en al het verschijnende herkend wordt en het verschijnende daardoor doorzien en stap voor stap losgelaten kan worden. Je wordt steeds meer een schouwer. Dan kun je stap voor stap over de brug verder gaan, alhoewel dan ga je in feite niet meer zelf maar de Ziel in je. Je geeft de Ziel de vrijheid verder te gaan. Het zijn op die brug is de essentie en doel van het leven.oktober 18, 2020
 • Ruud Pellikaan on 10. DE POORTWACHTER. ONZE AARDSE NATUUR: “Fascinerendoktober 6, 2020
 • Aurelia on 10. DE POORTWACHTER. ONZE AARDSE NATUUR: “Van harte bedankt om dit zo duidelijk te delen, lieve Elly. Zo jammer dat de mens nog niet beseft dat hij tegen zichzelf bezig is. Zou de mens meer nederig worden, en beginnen met het vragen naar de Waarheid, het vragen naar zijn Bron en het vragen naar zijn missie hier oo Aarde, zouden zijn ogen langzaam maar zeker opengaan.september 29, 2020
 • Aurelia Alberto on 9. DE POORTWACHTER. ONZE TAO-NATUUR: “Dankje vriendelijk lieve Elly. Dit klopt helemaal. De mens heeft de wortel bedekt met zijn eigen wil en gedachten. Dus de eeuwige geest heeft zijn functie in de mens verloren, daardoor moet die geest opnieuw ontwaken worden in de mens. Dat wordt genoemd de wedergeboorte van de geest. En zou de mens dan de eeuwige geest gaan volgen door niet te kijken naar wat tegen de Li is, niet te luisteren naar wat tegen de Li is, niet te zeggen wat tegen de Li is en niet te doen wat tegen de li is, zal hij weer één worden met de Ene.september 19, 2020
 • Elly Nooyen on 8. DE POORTWACHTER MACROKOSMOS – KOSMOS – MICROKOSMOS: “Beste Theo. hartelijk dank voor je reactie over het begrip Yong. Het houdt kort gezegd in: het onbeweeglijk Midden waaromheen alle kan bewegen. Zoals Lao Zi dit n=beschrijft in vers 11: Dertig spaken delen één naaf. Maar wat er niet in maakt de wagen bruikbaar. hij eindigt met: Wat er is heeft zijn nut, maar wat er niet is maakt het bruikbaar. Yong kan gezien worden als de onveranderlijke, eeuwige vonk van het onnoembare, en die rust in ons Midden, in het hart. Hartelijke groet, Elly Nooyenseptember 12, 2020
 • Theo van Rooij on 8. DE POORTWACHTER MACROKOSMOS – KOSMOS – MICROKOSMOS: “Yong – de hart energie is nieuw voor mij, niet dat deze bestaat of dagelijks van binnenuit ervaren kan worden als zwaarte en rust (Lao Zi), maar dat deze in het Tao-isme besproken wordt, Wil er graag meer over weten. Immers de twee kracht Yang en Yin zijn de voornaamste drijfveren, maar het hart kan alles in balans brengen en er een doel aan geven. Graag meer over Yong…september 12, 2020
 • Ruud Pellikaan on 8. DE POORTWACHTER MACROKOSMOS – KOSMOS – MICROKOSMOS: “Prachtige combinatie van beeld en tekst.september 10, 2020
 • Aurelia on 8. DE POORTWACHTER MACROKOSMOS – KOSMOS – MICROKOSMOS: “Bedankt voor het delen Elly. Met vriendelijke groet. Aureliaseptember 8, 2020
 • Doride on 7. DE POORTWACHTER. ÉÉN QI: “Wat een verbondenheid spreekt uit deze teksten; het grote met het kleine; het boven met het beneden; het sterfelijke met het onsterfelijke. Deze tijd leert mij meer dan voorheen om omstandigheden en situtaties die zich voordoen volledig te accepteren,juni 29, 2020
 • Anneke on 7. DE POORTWACHTER. ÉÉN QI: “Dat is mooi, Tao is in onze tranen. Dat is troost! Wisten jullie dat tranen onder de microscoop heel verschillende patronen laten zien? Bijvoorbeeld verdriet of uien of lachen , allemaal verschillend , toch is in alles Taojuni 28, 2020
 • Roeland schweitzer on 6. DE POORTWACHTER. HET LEVEN OVERSTIJGEN: “Dankjewel Elly Logisch en eenvoudig. Wat ben ik toch een romantische zoeker, realiseer ik me weer eens. Goede morgen, Hartelijke groet, Roeland Schweitzejuni 17, 2020
 • Anneke Bijlsma on 6. DE POORTWACHTER. HET LEVEN OVERSTIJGEN: “Het is altijd een feest om deze teksten te lezen. Even een momentje van verdieping! Ik heb ervan genoten en zal ze steeds herlezenjuni 16, 2020
 • Aurelia on 1. DE POORTWACHTER. DE GESCHIEDENIS: “Mooi verhaal Elly. Dankje vriendelijk. Ik kijk uit naar no. 2juni 12, 2020
 • Elles on 5. DE POORTWACHTER LEEGTE: “Mooi Elly Dankjewel Liefs Ellesjuni 8, 2020
 • Theo van Rooij on 4. DE POORTWACHTER. HET WERK VAN YIN XI: “Het zou mooi zijn als de NL vertaling het boek van Yin Xi – de poortwachter en deze 9 blogs over deze poortwachter in een uitgave /boek zouden worden gedrukt. Een boek leidt altijd tot meer contemplatie / verdieping dan een elektronische tekst, tenminste dat is mijn ervaring. Ben benieuwd naar het vervolg…mei 26, 2020
 • cees schrama on 4. DE POORTWACHTER. HET WERK VAN YIN XI: “elly, heel fijn dat je deze informatie deelt. in vorige aflevering gaf je wen-tzu aan en citeerde eruit. ik ben erin geslaagd een ex van dit boek te kopen en geniet met volle teugen, prachtige hoofdstukken het boek van yin zi is niet of eel verkrijgbaar .mei 25, 2020
 • Rapet on 4. DE POORTWACHTER. HET WERK VAN YIN XI: “Geweldig om te horen over Lin Xi. Heel bijzonder dat we dit nu in het Nederlands kunnen lezen, en ingebed in een contekst. Heel graag meer hierover.mei 25, 2020
 • Theo van Rooij on 3. DE POORTWACHTER. DE SPILTIJD: “Een verheven beeld wordt hier geschetst: leerzaam en het nodigt uit tot verdieping. Een Rozenkruis-tekst: Aan de grens van ruimte en tijd staan de verheven wachters… …die in feite wachten op de zielen die ook de weg naar die grens gaan. Yin Xi en Lao Zi behoren tot die groep van wijzen die aan de grens staan en ons roepen, niet alleen roepen maar ook wijsheid schenken hoe de weg tot de grens gegaan kan worden en in de stilte van ons hart de energie vrijmaakt, de parel, om die innerlijke weg ook te gaan.mei 12, 2020
 • Jan Kees on 3. DE POORTWACHTER. DE SPILTIJD: “Mooi en diepzinnig. Vooral heel herkenbaar. Voortreffelijke illustraties.mei 12, 2020
 • Anneke Bijlsma on 2. DE POORTWACHTER. DE GROTE VERANDERING: “Vandaag eindelijk de rust om deel 2 te lezen! Heel mooi dat de poortwachter nu beschreven wordt. Ik vind de verdeling tekst en illustraties een mooie vondst! Bedankt Elly!mei 10, 2020
 • Joop van der Sluis on 2. DE POORTWACHTER. DE GROTE VERANDERING: “Prachtig Elly, Hartelijk dank.mei 3, 2020
 • Rina on 2. DE POORTWACHTER. DE GROTE VERANDERING: “En weer staan we voor een kantelpunt in de tijd en durven we het aan mee te trekken,door de poort , naar het Drakengebergte? Heel mooi deze oude vertelling met de tekeningetjes.mei 3, 2020
 • Ineke on 1. DE POORTWACHTER. DE GESCHIEDENIS: “Veel dank voor deze prachtige informatie. Iedere keer ben ik zeer onder de indruk van de illustraties – beeld en tekst – versterken elkaar zo mooi. Krijg wel zin om weer naar China te gaan en ter plekke te mijmeren. Zie al vast uit naar het vervolg.april 29, 2020
 • Elly Nooyen on 1. DE POORTWACHTER. DE GESCHIEDENIS: “Er komt binnenkort nog meer, want die poortwachter was een bijzonder mens, zonder hem zou Lao Zi de Daodejing nooit hebben geschreven !april 28, 2020
 • Joost Drenthe on 1. DE POORTWACHTER. DE GESCHIEDENIS: “Bijzonder interessant om de achtergrond weer eens te lezen. Dank Ellyapril 28, 2020
 • Gerty on CORONA en TAO: “Zo mooi ook dat aan het begin de angst onderkent wordt. Dit besef en onderliggende lijn lopen dan in elkaar over en dat werkt heel bevrijdend. Een vanzelfsprekend loslaten is hiervan het gevolg.april 17, 2020
 • Dick van Niekerk on TAO ( 2 ): “Drie keer lezen, maar dan heb je ook iets. Elly, dank je wel voor dit geschenk. You wei – het “hebbende handelen”- komt heel dicht bij wat Spinoza “conatus” noemt. Alleen gaat hij er een iets andere richting mee op.april 17, 2020
 • Dick van Niekerk on CORONA en TAO: “Prachtig gedicht, troostrijk ook en fraai geïnterpreteerd. Dank daarvoor Elly.april 17, 2020
 • Aurelia on TAO ( 2 ): “Dit is helemaal waar. Maar één ding is te beseffen; een ieder zou zelf de begeerte in zich dienen te ontdekken en daarna te accepteren. Dat is de enige manier waarop men eraan zou kunnen werken. Mooi, dankjewel lieve Elly💕april 16, 2020
 • Heleen hebly on CORONA en TAO: “Mooie toelichting op een gedicht dat altijd van pas komt in tijden dat ‘slecht’ nieuws je dreigt te overspoelen. Dank daarvoor☀️april 12, 2020
 • Engelina on CORONA en TAO: “Ja, dit zijn weer van die mooie indringende versregels. Met de juiste Kracht, vol overgave aan die Kracht. Dan worden die muren geslecht.april 10, 2020
 • Lilia on Tao in ons: “Lieve Ellie, Wat een eenheid is het toch tussen ons rozen kruisersgenootschap en TAO,zo verenigd, zo één uit dezelfde Bron,dank je wel voor deze drie uitleggen van TAO. Ik wens jou en iedereen een bezinningsvol PASENapril 10, 2020
 • margaretha ten hulscher on CORONA en TAO: “Namaste, Dank je wel Elly zo mooi verdieptapril 10, 2020
 • Lilia on TAO (1): “Lieve Ellie, wederom bedankt voor je beschrijving van TAO1. Het is niet vruchteloos om voor jezelf erop in te gaan en je gewaar te worden van deLiefdeskracht die alom tegenwoordig is.april 10, 2020
 • Lilia on CORONA en TAO: “Heel hartelijk bedankt Ellie, ik lees nu pas,op goede vrijdag,jouw interpretatie en ik vind het een zeer geschikte dag voor zoveel moois, dank je wel,we zijn verbonden😌april 10, 2020
 • Anneke on CORONA en TAO: “Mooi gezegd: het papier wordt transparant: de tijdloze natuur schemert dwars door de tijdelijke natuur heen. Daar gaat een KRACHT van uit, en deze ademen we in … en weer uit, naar allen om ons heen…april 8, 2020
 • rina on CORONA en TAO: “Hartverwarmend en hoopvol, samen- staand het leven vorm geven.april 7, 2020
 • Ruud Pellikaan on CORONA en TAO: “Prachtige tekst en mooie uitleg.april 7, 2020
 • Mirjam on CORONA en TAO: “Het is mooi om te zien dat het bewustzijn wereldwijd in beweging is…..april 7, 2020
 • Cees schrams on CORONA en TAO: “Dank elly Lezen is 1 Doen is 2 je eigen maken is 3april 7, 2020
 • Theo van Rooij on CORONA en TAO: “de ziele-vogel kan het boek van de geest blijkbaar lezen en laat een nieuw geluid horen? Maar kun je de ziele-stem horen, dat is cruciaal……april 7, 2020
 • Anne-Joke van de Snepscheut on CORONA en TAO: “Heel erg mooi Elly, en ook zo duideljk besproken. Dank je!april 7, 2020
 • Ineke westerhout on CORONA en TAO: “Prachtig om te lezen en schitterend geïllustreerd Dank daarvoor🙏april 7, 2020
 • Bert Wissink on CORONA en TAO: “dank je wel Elly. Ieder inzicht helpt ons in deze bijzondere tijden. Een aparte opmerking: jouw website is niet echt veilig. Als je hem veilig wilt maken moet je https gebruiken ipv httpapril 7, 2020