Tag: Daodejing

Yin Xi de Poortwachter en zijn tijdgenoten ( 4 )

DE DAODEJING ONTSTAAT   . Het grote Tao heeft geen naam; Het verhoogt en voedt de talloze wezens. Aflopend van de oorsprong, stromend naar het einde, worden de talloze wezens geboren. Uit het ‘kalmte en rust’ geschrift, (618 – 906 ). . . Yin Xi de Poortwachter(尹喜)wordt beschouwd als een belangrijke figuur in het taoïsme. Hij was niet alleen een groot… Lees verder →

4. PODCAST – TERUGKEER

. Het thema van deze podcast is: TERUGKEREN. In het taoïsme heeft terugkeren een andere betekenis dan die wij eraan toekennen. We zullen dit toelichten aan de hand van een aantal verzen uit de Daodejing. De Daodejing is zodanig geschreven dat het ene vers het andere toelicht, en vanuit een ander perspectief naar hetzelfde thema kijkt. In de eerste regel… Lees verder →

4. DE POORTWACHTER. HET WERK VAN YIN XI

De deur naar Tao is open, maar deze is ontoegankelijk. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Bovenstaande uitspraak is afkomstig uit het werk dat Yin Xi de Poortwachter ons naliet. De legende verhaalt dat Lao Zi tijdens zijn verblijf op de Drakenberg gedurende drie jaar aan zijn Daodejing schreef. Hij besprak de inhoud ervan uitvoerig met Yin Xi en verwerkte… Lees verder →