Tag: niet strijden

6. DE POORTWACHTER. HET LEVEN OVERSTIJGEN

Mensen willen graag zowel dood als leven overstijgen. Dat is een grote ziekte. Yin Xi de Poortwachter Met deze uitspraak richtte Yin Xi de Poortwachter zich tweeëneenhalf duizend jaar geleden tot zijn leerlingen. Deze lessen noteerde hij in zijn boek de Yin Xi Jing. Daarin wijdt hij ook een paragraaf aan het thema ‘leven en dood’. Wij mensen hebben doorgaans… Lees verder →