Tag: wu wei

38. DE DUBBELE KOERS VOLGEN

. . Dingen worden uit aarde geboren en veranderen weer in aarde. Dingen worden geboren uit ideeën en veranderen uiteindelijk weer in ideeën. Gedachten en ideeën zijn veranderlijk, maar het Hart verandert niet. Gedachten en ideeën worden uit de slaap gewekt, maar het Hart slaapt nooit. Het is alleen mijn egoïstische hart dat het onveranderlijke Hart wil nabootsen. Het vuil,… Lees verder →

37. HET MYSTERIE WU WEI

. In het Hart van het Midden wordt het Werk gedaan. Yin Xi de Poortwachter . Het centrale thema in het Taoïsme is ‘wu wei’, het doen van het niet-doen. Dit lijkt paradoxaal want een mens kan immers nooit iets doen door het juist niet te doen. Het begrip wu wei wordt dan ook op uiteenlopende wijzen omschreven zoals: ‘niets-doen’,… Lees verder →

35. VERWARRING

De heilige mens weet van een ik zonder zelfzucht. Yin Xi de Poortwachter . Het tweede hoofdstuk van het boek van Poortwachter Yin Xi heeft ‘Verbinding’ als thema. Dit is de zesde blog over dit thema. In de vorige blog werd de hoogste vorm ervan besproken: de ontmoeting tussen de ‘Verfijnde, magnifieke essentie’ van de mens op de Weg, en… Lees verder →

4. HET MIDWINTER RITUEEL  –  DE GEBEDSHAL (1)

TWEEDE FASE Om te lezen én te beluisteren klik hier: In vers 6 van de Daodejing wordt over Hemel en Aarde het volgende gezegd: De dalgeest sterft niet, dit wordt het mysterieuze vrouwelijke genoemd. De poort waaruit het mysterieuze vrouwelijke voortkomt wordt de wortel van hemel en aarde genoemd. . De dalgeest is een verwijzing naar de onverbrekelijke eenheid van… Lees verder →

6. PODCAST TWEE GOUDEN PADEN

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=7891c9e26a Door de verschillende verzen van de Daodejing loopt een verborgen draad. Deze is bedoeld als een handreiking voor degene die de weg tot Tao wil gaan. In deze podcast staan daarom een aantal verzen uit de Daodejing centraal. Tussendoor zal steeds een muzikaal intermezzo te beluisteren zijn. De vorige podcast eindigde met de dringende vraag die Lao Zi ons… Lees verder →

17. DE POORTWACHTER – Twee mogelijkheden

De wijze legt de nadruk op het aangeboren, ware Hart, en beperkt zijn postnatale verlangens. Yin Xi de Poortwachter Het taoïsme kent twee naturen. De eerste is de alomtegenwoordige, tijdloze kracht die van Tao uitgaat. Deze wordt gezien als het hart van al het bestaande en wordt ‘De aangeboren Natuur’ genoemd. Deze natuur is één in zichzelf en ligt ten… Lees verder →

5. DE POORTWACHTER LEEGTE

Yin Xi bestudeerde vanaf zijn vroege jeugd niet alleen oude wijsgerige teksten, maar hij  leefde daar ook naar. Van hem wordt gezegd dat hij uiteindelijk opging in het onnoembare. Zhuang Zi noemde hem eeuwen later “Een oude erudiete onsterfelijke“. In de Zhuangzi (het werk van Zhuang Zi en zijn volgelingen) wordt een paar maal uit het werk van Yin Xi… Lees verder →