Weg in Tao (2019)

‘De titel van dit boek, ‘Weg in Tao’, roept misschien vragen op als: wat is dat voor een weg? Of: Wie gaat er weg in Tao, ben ik dat? Waarom moet er een weg tot Tao gegaan worden? Is Tao dan niet hier? De oude taoïsten kwamen met een antwoord dat ook in onze tijd verrassend actueel is: ‘Wij leven in een wereld die tijdelijk is, maar deze wereld is niet de enige werkelijkheid. Wij ma-
ken deel uit van een oneindig groot veld van zijn.’
Tegenwoordig zouden we dit kunnen vergelijken met de reikwijdte van ons gezichtsvermogen. Wij zien maar een minuscuul deel van het gehele elektromagnetisch spectrum. Dit spectrum is maar liefst zo’n tien biljoen keer groter dan ons zichtbare licht (10.000.000.000.000). Dit is zo immens groot dat we ons er amper iets bij voor kunnen stellen. Zo kunnen we ook naar onze wereld kijken. Wij leven in een veld van bestaan dat
gebonden is aan een ruimte, ons universum. Alles daarin is tijdelijk. Daarnaast heeft alles daarin twee kanten, een plus en een min. Maar wat we niet zien is dat ons bestaan ingebed ligt in een spectrum van ‘zijn’ dat oneindig is. Daarin zijn geen tijd of ruimte, en is niets gepolariseerd.
Dit spectrum wordt door de oude taoisten ‘het Ene’ genoemd. Het kenmerk
van het Ene is dat het Een-zonder-twee is, het is één in zichzelf. De kunst van innerlijke alchemie.

Aan de hand van veel taoïstische geschriften uit het oude China, wordt in dit boek de eerste fase van deze weg beschreven. Niet als een interessante theorie, maar als een praktische weg die pal voor onze voeten ligt. De weg in Tao is weliswaar van alle tijden, maar zij begint steeds in het hier en het nu; bij de mens die ervoor kiest om de weg tot in Tao te gaan.


Elly Nooyen is bekend van haar eerdere uitgaven Hart voor Tao, De wijsheid van het grondeloze Tao en mysteriën van Tao en de Daodejing.

Klik hier om het boek online te bestellen (paperback)