Yin Xi de Poortwachter en zijn tijdgenoten ( 4 )

DE DAODEJING ONTSTAAT  

.

Het grote Tao heeft geen naam;

Het verhoogt en voedt de talloze wezens.

Aflopend van de oorsprong,

stromend naar het einde,

worden de talloze wezens geboren.

Uit het ‘kalmte en rust’ geschrift, (618 – 906 ).

.

.

Yin Xi de Poortwachter(尹喜)wordt beschouwd als een belangrijke figuur in het taoïsme. Hij was niet alleen een groot wijze in Tao, maar is bovendien de enige van wie we weten dat hij Lao Zi persoonlijk heeft gekend !

Op deze site verschenen afgelopen twee jaar enkele blogs over zijn leven en werk. Achtentwintig blogs daarvan zijn nu gebundeld tot een boek dat op zondag 4 juni zal worden gepresenteerd.

In aanloop daar naartoe wordt op deze site in vijf blogs aandacht besteed aan Yin Xi en zijn tijdgenoten. Drie blogs ervan zijn al verschenen. (zie Yin Xi en zijn tijdgenoten 1, 2, 3).

In deze – vierde blog – wordt ingegaan op het ontstaan van de Daodejing.

In de vijfde, en laatste blog, zal het werk van Yin Xi centraal staan.

.

.

Lao Zi en Yin Xi bouwden in het Drakengebergte een klooster

alwaar zij preekten voor hun volgelingen.

Legende over Lao Zi en Yin Xi

.

Draken staan bij ons bekend als gevaarlijke wezens. In China staat de draak echter hoog aangeschreven. Hij is niet alleen vredelievend en zeer wijs, maar staat ook dicht bij de tijdloze Hemel, waarvan de kleur geel is. Draken worden vaak afgebeeld met een parel die de Tao Natuur symboliseert.

In de vorige blog volgden we Yin Xi en Lao Zi op hun tocht door de laagvlakte rondom de plaats Xi’an. Dit is een bijzondere plek omdat er honderden piramiden staan. Hun tocht ging verder naar het noorden en uiteindelijk kwamen ze aan bij het Drakengebergte. Daar vestigden zij zich in wat bekend staat als ‘ De Hangupas’. Dat is dezelfde naam als de Hangupas waarvan Yin Xi Poortwachter was. Het zijn echter twee verschillende passen, die hemelsbreed 140 kilometer uit elkaar liggen. Onderstaand kaartje geeft een indruk.

.

.

Yin Xi was Poortwachter van de Hangupas in het Qinlin-gebergte. Dit gebergte ligt ongeveer 70 kilometer ten oosten van Xi’an, dat bekend is van het grote terracottaleger. Lao Zi kwam naar deze Poort om Yin Xi te bezoeken. Het was daar dat Yin Xi hem vroeg om de Daodejing te schrijven. Volgens de bij ons in het westen bekende legende deed Lao Zi dat. Daarna ging hij de Poort door, vertrok naar het westen en heeft niemand hem ooit meer gezien, zo wordt gezegd. Ter ere van beide is bij deze Hangupas een openluchtmuseum gebouwd. Daar is ook een replica te zien van de Poort van Yin Xi (zie de eerste blog over Yin Xi en zijn tijdgenoten).

De Hangupas in het Drakengebergte ligt ongeveer 70 kilometer ten westen van Xi’an in de buurt van de stad Luoyang.  De bergen zijn hier minder hoog en woest en er is veel meer begroeiing. Volgens meerdere Chinese legenden ontstond bij deze Hangupas de Daodejing. Daarom is daar later een openluchtmuseum gebouwd ter ere van Lao Zi en Yin Xi.

.

.

Toen Yin Xi en Lao Zi in het Drakengebergte aankwamen stonden zij voor een dilemma.

Yin Xi had aan Lao Zi gevraagd om de wijsheid over Tao op schrift te stellen. Maar deze stelde dat Tao niet in woorden uitgedrukt kon worden.

Yin Xi stelde dat er ook niet over gezwegen mag worden, want Tao is alomtegenwoordig. Woorden zijn nodig opdat de mensen zich daarvan bewust worden, zodat ze hun leven op Tao af kunnen stemmen. Volgens de legenden vonden beiden uiteindelijk een oplossing:

.

Tijdens hun verblijf op de Drakenberg schreef Lao Zi over Tao en Teh.

Dagelijks nam hij zijn aantekeningen ter hand

en besprak deze met Yin Xi.

Daarna verliet Lao Zi het Drakengebergte en vertrok naar het zuiden.

Vanuit de hemel daalden gouden stralen neer,

die hem van top tot teen omhulden.

Yin Xi ordende daarna de aantekeningen van Lao Zi

en voegde ze bijeen tot een samenhangend geheel.

Legende over Lao Zi en Yin Xi

.

De Daodejing is dus door de samenwerking tussen Lao Zi en Yin Xi tot stand gekomen ! Lao Zi maakte aantekeningen. Deze besprak hij met Yin Xi, een grote wijze in Tao. Yin Xi wordt vaak voorgesteld als een discipel van Lao Zi, maar uit alles blijkt dat beide mannen elkaars gelijken in Tao waren. We kunnen ons voorstellen dat de aantekeningen die Lao Zi maakte en met Yin Xi besprak, de kern bevatten van de wijsheid van Tao.

Nadat Lao Zi uit het Drakengebergte was vertrokken ordende Yin Xi diens aantekeningen. Hierdoor ontstond een geschrift dat later bekend zou staan als: ‘De Daodejing’, het boek (Jing) van Dao (of Tao) en De (of Teh).

De Daodejing wordt wel als een ‘vorstenspiegel’ gezien: de vorsten of koningen van toen zouden er aanwijzingen in vinden hoe het land te regeren. Maar die aanwijzingen hebben vaak een zeer merkwaardig karakter die niet past bij de taken van een gewone koning. We komen hier aan het eind van deze blog op terug.

Maar eerst iets meer over het openluchtmuseum in het Drakengebergte. Dit ligt in een groot natuurpark waarin reuzenpanda’s en andere bedreigde dieren worden beschermd. Al van verre is een 38 meter hoog standbeeld van Lao Zi te zien:

.

Op een berg een eind verderop, bevindt zich een tempelcomplex. Dit bestaat uit een aantal paviljoens, een slaapzaal en eetzaal voor de taoïstische monniken en een souvenirwinkel voor de bezoekers. De tempelgebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen als onderdeel van de toewijding van de huidige abt aan het milieu (taoïsten staan van oudsher bekend als natuurbeschermers). Op het terrein staat ook een gingkoboom, die volgens de overlevering geplant zou zijn door Lao Zi zelf.

De naam van deze tempel is Louguantai-tempel, dit betekent: uitkijktoren van het taoïstische kloosterplatform. De Tempel staat bekend als een van de meest gerespecteerde plaatsen van taoïsten.  Hieronder enkele foto’s ervan.

.

.

Op het plein vóór de Tempel is een vierkant platform gebouwd, met daarop een grote cirkel. Beide symboliseren de eenheid van hemel en aarde (resp. rond en vierkant).

.

.

In het midden van de cirkel ligt het Yin-Yang symbool, waarvan Tao het onzichtbare midden is. Uit de interactie tussen Yin en Yang worden ‘de Tienduizend dingen’ tot leven gewekt.

Vanuit het Yin-Yang symbool lopen concentrische cirkels die schuin aflopend zijn gemetseld. Bij regen blijft er water in staan, symbool voor Tao dat in alles doordringt.

.

.

Het vierkant en de cirkel zijn omgeven door een enorm grote cirkel, symbool voor Tao dat Hemel en Aarde en de tienduizend dingen omvat en in zich besloten houdt.

.

.

In het openluchtmuseum staat een rondlopende muur. Daarin zijn de vijfduizend karakters gegraveerd waaruit de Daodejing bestaat.

De Daodejing wordt vaak beschouwd als een politieke tekst die aanwijzingen bevat voor de koningen van toen. Deze gedachte komt voort uit de periode dat de heersers gezien werden als afgezanten van de Hemel die de wereld bestuurden in overeenstemming met Tao.

Maar het begrip ‘koning’ kan ook een ruimere betekenis hebben. Dit blijkt uit het volgende: in de laatste decennia zijn in oude graven in China andere versies van de Daodejing ontdekt. In een ervan wordt niet over ‘koning’ gesproken, maar over ‘mens’. Daarmee wordt bedoeld dat in ieder mens de mogelijkheid ligt om te transformeren tot ‘koning’.

Wat daaronder wordt verstaan blijkt uit het zestiende vers van de Daodejing:

.

Probeer de uiterste leegte te bereiken

en de diepste stilte te bewaren.

In het gewoel van de tienduizend dingen,

zij aan zij, ontwaren we een terugkeer.

Welnu, de tienduizend dingen zijn menigvuldig

maar ze keren ieder terug naar hun wortel

en vinden daar hun eindpunt.

Terugkeren naar de wortel heet stilte.

Dat is wat we terugkeer naar de bestemming noemen.

Terugkeren naar de bestemming heet: het permanente.

Het permanente kennen heet: helderheid.

Niet bewust zijn van het permanente,

dan handelt men het wilde weg, en dat brengt onheil.

Bewust zijn van het permanente, dan ook ontvankelijk;

Ontvankelijk zijn, dan ook onpartijdig.

Onpartijdig zijn,  dan ook koning zijn;

Wie koning is heeft deel aan de Hemel.

Wie deel heeft aan de Hemel, heeft deel aan Tao.

Deelhebben aan Tao, dan ook altijddurend.

Je leven lang dan ook niet uitgeput raken.

  2 Replies to “Yin Xi de Poortwachter en zijn tijdgenoten ( 4 )”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *