Yin Xi de Poortwachter en zijn tijdgenoten -3-

DE REIS NAAR HET WESTEN

.

De hoogste waarheid laat zich niet verwoorden.

Daarom heeft zelfs de grootste leraar niets te zeggen.

Hij is slechts een lichtend voorbeeld.

Anonieme wijsheid uit de Hua Hu Ching

.

Hardcover met rood leeslint. 204 blz. € 24,50,
Verschijnt 19 mei a.s.

Op deze site verschenen afgelopen jaren regelmatig blogs over het leven en werk van Yin Xi(尹喜)de Poortwachter. Achtentwintig blogs zijn nu gebundeld tot een boek. Het wordt momenteel gedrukt en gebonden.

In aanloop daarvan wordt op deze website in enkele blogs aandacht besteed aan wat er in Chinese legenden over Yin Xi en Lao Zi gezegd wordt.

De sinoloog Kristofer Schipper merkt op dat er veel legenden bestaan over Lao Zi, en dat deze niet zonder historisch belang zijn. In feite zijn ze zelfs betekenisvoller dan de historische feiten, omdat ze laten zien hoe er in oude tijden over Lao Zi werd gedacht. Zo bezien zijn de tradities die hem omgeven erg veelzeggend.

Bron: ‘Taoism and the Arts of China” 2000.

.

Yin Xi wordt beschouwd als een belangrijke figuur in de geschiedenis van het taoïsme omdat hij een van de weinige personen is die Lao Zi persoonlijk heeft gekend.  Samen met Lao Zi stond Yin Xi aan de basis van het Taoïsme.

.

In het jaar 549 voor onze jaartelling

nam Yin Xi aan de nachtelijke hemel een bijzondere ster waar.

Deze wees naar het westen.

Hij voorzag een ingrijpende omwenteling.

Chinese legende

In de vorige blog stond Poortwachter Yin Xi centraal. Hij was de commandant van de zeventig kilometer ten oosten van Xi’an gelegen Hangu pas. Lao Zi, die bekend stond als een groot wijze in Tao, was naar hem op weg.

Lao Zi trok rond in een China dat toentertijd nog uit diverse staten bestond. Deze voerden met elkaar gedurende eeuwen strijd met elkaar.

In zijn tijd werd de wijsheid over Tao alleen mondeling overgedragen. Het grote voordeel hiervan is dat de leraar daarbij stiltes in kan lassen. Daarin kan ‘de leer zonder woorden’ zich openbaren. Maar in die roerige tijden waren de mensen druk met andere dingen en hadden geen tijd voor Tao.

Toen Lao Zi bij Yin Xi de Poortwachter aankwam, vroeg deze dan ook aan Lao Zi om de wijsheid van Tao op schrift te stellen. Maar Lao Zi voelde hier niets voor. Waarom dit zo was wordt in een Taoïstisch geschrift – de Xishengjing verklaard:

.

Laozi bereikte de grens.

De bewaker van de Pas, Yin Xi, zag zijn zuivere Qi

Lao Zi zei:

Ik zal je de essentie van de Tao vertellen: Tao is natuurlijkheid.

Wie weet spreekt niet; wie spreekt weet het niet.

Taal ontstaat wanneer klanken worden uitgewisseld.

In een gesprek hebben woorden dan ook zin.

Maar omtrent Tao creëren woorden verwarring.

Daarom hoor ik niet en spreek ik niet.

.

(Qi is energie die zijn oorsprong vindt in het zogenoemde Ene).

Na een verblijf van enkele dagen bij Yin Xi wilde Lao Zi in stilte vertrekken. Yin Xi bleef erbij dat de tijd was aangebroken om de wijsheid over Tao op schrift te stellen. Hij wees op de bijzondere ster die nog steeds aan de westelijke hemel stond te stralen, als teken dat een totaal nieuwe ontwikkeling zich aandiende.

Daarop nam Yin Xi een ingrijpend besluit. In Chinese legenden wordt hierover het volgende gezegd:

.

Lao Zi wilde door de Poort gaan.

Hij nodigde Yin Xi uit hem te vergezellen.

Toen wendde Yin Xi een ziekte voor en deed afstand van zijn ambtelijke taken.

Samen gingen zij door de Poort en reisden naar het Westen.

.

.

Door de Poort gaan betekent in esoterische zin dat men zich omgekeerd heeft en terug gaat tot in Tao. Zo’n mens staat dan tussen twee werelden in, en daar getuigt hij van.

Dit zou bij Yin Xi en Lao Zi uiteindelijk leiden tot het openbaar maken van de Daodejing op zodanige wijze dat de woorden geen belemmering zouden vormen voor de kracht die van Tao uitgaat.

Zij lieten zich daarbij leiden door de bijzondere ster die in het Westen stond te stralen.

In oude Chinese geschriften wordt gezegd dat in het Westen de essentie te vinden is van wat genoemd wordt ‘De Gouden Ster’. Het is een krachtveld dat tussen de onsterfelijke hemel en de sterfelijke aarde in staat en degene die door de Poort gaan voedt met zeer zuivere, niet gepolariseerde energie.

Lao Zi en Yin Xi volgden de gouden ster en gingen in diepe, innerlijke stilte door de Poort.

.

.

Het betrof echter niet alleen een innerlijke reis, want ook letterlijk gingen beiden op reis.  

In Chinese legenden wordt hierover het volgende gezegd:

Yin Xi en Lao Zi reisden samen westwaarts.

Ze trokken door de vier passen van Guanzhong,

trokken door het Qinling gebergte,

staken de rivier ‘de Wei’ over

en leden talloze ontberingen.

.

In enkele regels is hier een reis beschreven van meer dan 150 kilometer.

Zij trokken door de bergketen waar de Hangupas deel van uitmaakte en kwamen in een lager gelegen gebied met de hoofdstad Xi’an (bekend van de terracottalegers), staken de grote Wei rivier over en kwamen in een gebied met de naam Luoyan.

Er wordt gezegd dat dit de geboortestreek van Yin Xi was. Mogelijk zocht hij binnen de omhulling van zijn verwanten een gepaste omgeving waarin de Daodejing tot stand kon komen? Of wellicht was er in deze roerige tijden in dat gebied geen oorlog? In de legenden wordt er niets over gezegd.

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van hun reis.

.

.

Nadat zij de bergen verlieten, trokken zij in de laagvlakte door een gebied met honderden piramiden. Piramiden symboliseren leven –  dood – en wedergeboorte.

Esoterisch gezien worden ze beschouwd als energiecentrales waarin tijdelijke, aardse energie wordt getransformeerd in tijdloze kosmische kracht.

Met hun enorme vierkante basis staan ze stevig op de aarde, terwijl hun kleine driehoekige top naar de hemel wijst.

Doordat Yin Xi en Lao Zi zich innerlijk door de Gouden Ster lieten leiden, maakten zij een ingrijpende transformatie door. De tijdloze energie in hen werd almaar verder in vibratie verhoogd. Hierdoor ‘stierf’ de oude mens die zij waren, en een nieuw Mens – de Mens die in ieder van ons als een kiem verborgen ligt –  openbaarde zich in almaar toenemende mate.

.

Wat betreft de uiterlijke piramiden: toen er midden vorige eeuw vanaf grote hoogte foto’s van de aarde werden gemaakt, ontdekte men ten zuiden van Xi’an een gebied waarin honderden piramiden stonden. Ze hebben bijna allemaal een afgeplatte top en variëren in hoogte van tientallen meters tot een van bijna 300 meter (deze is daarmee ook de hoogste piramide ter wereld). Sommige bevatten ondergrondse kamers, met zelfs keukens en badkamers. Deze Piramiden zijn niet gemaakt van steen, maar van grond en klei die door de eeuwen heen is versteend. Ze bevinden zich ten zuiden van Xi’an en zijn momenteel afgeschermd vanwege het Chinese ruimtevaartprogramma.

Wat betreft de innerlijke betekenis van piramiden: in de taoïstische wijsheid wordt gezegd dat in ieder mens een piramide verborgen ligt. Daarin sterft de oude mens en wordt een nieuwe Mens tot leven gewekt.

.

.

Bovenstaande afbeelding symboliseert ons hoofdheiligdom.

Op de Weg naar Tao staat dit geheel in het teken van transformatie.

In het Taoïsme wordt gezegd dat in degene die de Weg gaat diens energie in vibratie wordt verhoogd. Dit wordt uitgedrukt door de transformator die je onderaan ziet.

De twee bollen erboven stellen de beide ogen voor.

De rivier rechts drukt het ruggenmergkanaal uit.

De Poort in het kanaal is de Poort naar de tijdloosheid, waar Lao Zi en Yin Xi doorheen gingen.

Boven het ruggenmergkanaal zie je een piramide: symbool voor wedergeboorte.

De kleine rode stip midden boven de bergen stelt de Poolster voor, symbool voor een veld van zijn dat niet gepolariseerd is.

De figuur links onder stelt de mens voor die nog midden in het transformatieproces staat.

De figuur links boven stelt Lao Zi voor die ons de Weg vóór ging.

.

Tot slot: de Gouden Ster voerde Yin Xi en Lao Zi naar Luoyang. Daar zou uiteindelijk de Daodejing geschreven worden. Hierover in de volgende blog meer.

.

  3 Replies to “Yin Xi de Poortwachter en zijn tijdgenoten -3-”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *