YIN XI EN ZIJN TIJDGENOTEN – 5 –

HET BOEK VAN YIN XI EN DE WAARDE IN ONZE TIJD

.

Standbeeld van Yin Xi in de Louguantai-tempel, in het Drakengebergte.

.

Toen Lao Zi uit het Drakengebergte vertrok

reisde hij af naar de provincie Sichuan.

(in het zuidwesten van China).

Hij sprak met Yin Xi af dat deze hem na duizend dagen zou volgen.

Bron: Legenden over Yin Xi en Lao Zi

.

Nadat Lao Zi was vertrokken bleef Yin Xi nog duizend dagen in de Hangupas in het Drakengebergte. Daarna reisde hij Lao Zi achterna.

Maar in de tussentijd besteedde hij zijn tijd goed:

  • Hij leidde een spirituele gemeenschap in het Drakengebergte.
  • Hij ordende de aantekeningen van Lao Zi tot een samenhangend geheel dat d’de Daodejing’ werd.
  • Vervolgens schreef hij zelf een boek waarin hij reflecteert op de Daodejing.

Waar de Daodejing vaak in cryptische taal is geschreven, zijn de reflecties van Yin Xi meestal heel praktisch van aard. Mogelijk schreef hij deze als leidraad bij het onderricht aan zijn leerlingen want de toon klinkt alsof hij zich rechtstreeks tot je richt.

In de oudheid werd over zijn boek het volgende gezegd:

.

Na het vertrek van Lao Zi schreef Yin Xi een boek in negen korte stukken.

De titel ervan luidde: Guan Yin Zi’

(Poortwachter Yin Xi).

Het was diepzinnig.

Maar toch zo goed te begrijpen dat het hogelijk gewaardeerd werd.

Bron: Legenden over Yin Xi en Lao Zi

.

.

In China is het boek van Yin Xi nog steeds bekend en is onder meer verkrijgbaar onder de naam:

.

Poortwachter Yin Xi

en zijn commentaren.

‘Filosofie van de zuiverheid’

De inzichten, opmerkingen en richtlijnen van Yin Xi zijn in onze tijd nog steeds van belang voor de zoeker naar het mysterie van Tao. Wat hij te zeggen heeft doet hij op een heel open wijze en neemt geen blad voor de mond. Hij laat zich zien als een scherp waarnemer van de menselijke natuur, zonder deze te veroordelen. Steeds wijst hij zijn lezers op het gegeven dat diens tijdelijke natuur zich kan transformeren tot het tijdloos Tao, mits de mens zich daarmee niet identificeert, zo merkt hij steeds weer fijntjes op. Yin Xi lijkt een mens van onze tijd te zijn.

Dit inspireerde me om enkele gedeelten van zijn werk in het Nederlands te vertalen.

Daarbij baseerde ik me op de tekst van zijn boek zoals die te vinden is op: https://ctext.org/

Dit is een Chinese site die zich tot doelt stelt om collecties van vroege Chinees filosofische teksten wereldwijd ter beschikking te stellen. Er wordt hard gewerkt om deze teksten in het Engels te vertalen.

De gedeeltes die ik vertaald heb en becommentarieerd zijn nu gebundeld tot een boek:

.

.

DE POORTWACHTER

Toegang tot Tao

Hardcover, 204 blz. € 24,50.

Afmetingen: 16,5 x 16,5 x 20 mm.

28 hoofdstukken, ieder met een pagina grote afbeelding in kleur.

Ieder hoofdstuk begint met een uitspraak van Yin Xi. Deze wordt toegelicht aan de hand van vergelijkbare uitspraken van hem. Er zijn diverse Chinese schilderingen opgenomen die een symbolische betekenis hebben; deze wordt kort toegelicht.

.

Aanstaande zondag 4 juni wordt dit boek ‘gelanceerd’ in Pentagram boekwinkel.

Zakstraat 2 / hoek Bakenessergracht, Haarlem.

Vanaf 14:30 ben je welkom bij een lezing met dia’s over wat Yin Xi ons te zeggen heeft, met voorbeelden op welke manier hij dit doet.

Tussendoor biedt verstilde muziek de gelegenheid dit even te laten bezinken.

Daarna wordt je een hapje en een drankje aangeboden en is er gelegenheid om eventueel het boek te kopen en te laten signeren.

Rond 16:00 sluiten we deze feestelijke bijeenkomst af.

Toegang is gratis, al wordt een kleine bijdrage in de onkosten gewaardeerd.

Vooraf aanmelden hoeft niet, maar mag wel op: https://www.pentagramboekwinkel.com/

Om je een indruk te geven hieronder een gedeelte uit het boek ‘YIN XI  DE POORTWACHTER’.

.

8 MACROKOSMOS

KOSMOS

MICROKOSMOS

Ik ben een klein universum.

En alles is daarin

Aldus Yin Xi de Wachter bij de Poort naar Tao.

Hier spreekt een wijze, een mens die in de onmetelijke ruimte van de kosmos kan kijken, en verder nog, tot voordat tijd en ruimte bestonden.

over Yin Xi wordt gezegd dat hij in staat was zowel het verleden als de toekomst te zien. Dit vermogen bezat hij niet door wil of door oefening, maar doordat hij voorbij de beperkingen van zijn persoon kon gaan.

De wijze is zich bewust welke mogelijkheden de mens tot zijn beschikking staan om in te gaan in Tao, want hij is die Weg zelf gegaan. Hierdoor is hij zich ervan bewust dat er in feite geen grens is tussen zijn microkosmos en de kosmos, en evenmin tussen de kosmos en het onnoembare mysterie.

Iedere scheiding tussen ‘dit’ en ‘dat’ is in hem overstegen. In zijn bewustzijn bestaan geen tijd, geen ruimte en geen grenzen; het is alomtegenwoordig. De wijze heeft dan ook geen naam, want namen vormen grenzen. Yin Xi wordt gekend onder een bijnaam: De wedergeboren leraar.

.

.

Tot besluit datgeen wat er in de legenden gezegd wordt over Yin Xi en Lao Zi:

.

Na verloop van duizend dagen, overeenkomstig de afspraak,

vertrok Yin Xi naar Sichuan.

Daar ontmoette hij Lao Zi in de stad Chengdu.

Bron: Legenden over Yin Xi en Lao Zi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *